Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


KO

Seniorze, nie daj się nabrać!

Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz ochrona konsumentów to główne cele kampanii społecznej „Bezpieczny senior”.

Akcja ma polegać na zintegrowanym działaniu służb i inspekcji: policji, straży pożarnej, sanepidu, inspekcji handlowej i farmaceutycznej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przebieg kampanii prowadzonej w Siedlcach przedstawiono podczas konferencji zwołanej 4 marca w urzędzie miasta, na której pojawili się przedstawiciele partnerów akcji.

Nie daj się „wnuczkowi”

Osoby starsze są w większym stopniu narażone na przestępstwa. Najczęściej stają się ofiarami kradzieży, włamań i rozbojów. W regionie warszawskim w 2011 r. zarejestrowano około 1300 kradzieży, 530 włamań oraz 74 rozbojów dotyczących ludzi starszych. Przestępcy często wyłudzają pieniądze, stosując m.in. metodę „na wnuczka”, „na urzędnika”, „gazownię” czy „dotację”. Dlatego w ramach kampanii przewidziano szereg działań mających na celu m.in. zapoznanie seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników zakładów energetycznych, gazowni, poczty oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi.

„Nie noś dużej kwoty pieniędzy, nie pożyczaj pieniędzy osobom znanym tylko z widzenia. Przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy oddaj do depozytu. Gdy jesteś w domu, nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Utrzymuj więzi z sąsiadami. Postaraj się nie wychodzić sam z domu po zmroku” - takie m.in. instrukcje będą przekazywane seniorom, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo. Z takimi informacjami do osób starszych, szczególnie samotnie mieszkających, mają docierać dzielnicowi. - Chcemy dopingować mieszkańców, którzy mają wiedzę na temat samotnych osób starszych, szczególnie zagrożonych przestępczością, aby powiadomili o nich dzielnicowego. Będziemy również rozdawać ulotki dzieciom, aby przekazały je swoim dziadkom - mówił komisarz Andrzej Dziewulski, naczelnik wydziału prewencji KMP w Siedlcach.

Straż pożarna chce przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z zatruciem czadem. - Przede wszystkim skupimy się na informowaniu ludzi starszych o niebezpieczeństwach, które mogą czyhać w domu. Jednym z czynników, który powoduje mnóstwo zgonów, jest tlenek węgla, stąd nasze akcje: „Czujka w każdym domu” i „Czad cichy zabójca”. Poprzez te kampanie chcemy informować o zagrożeniach spowodowanych wadliwe funkcjonującymi sprzętami grzewczymi, ciągami kominowymi i innymi urządzeniami, w których następuje spalanie materiałów palnych - tłumaczył Andrzej Celiński, zastępca komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Do zainstalowania czujki, jak zapewniał A. Celiński, nie potrzeba wielkiego zaangażowania technicznego. - Można ją nabyć w sklepach, które zajmują się sprzedażą urządzeń elektronicznych. Czujki zasilane są baterią. Należy je umieścić na suficie albo na ścianie. O zagrożeniu poinformują dźwiękiem. Koszt to kilkadziesiąt złotych - dodał.

Możesz odstąpić od umowy

Seniorzy są też grupą najbardziej narażoną na agresywne formy marketingu. Często kupują za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji. Dlatego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w klubach seniora zorganizowane zostaną specjalne spotkania. - Chcemy informować seniorów o przysługujących im prawach. Zaobserwowaliśmy, że w tej grupie konsumentów wzrasta liczba umów kupna sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wykorzystywanie nieznajomości prawa wśród konsumentów. Akwizytorzy są specjalnie szkoleni, aby wywołać u kupującego wrażenie wyjątkowości okazji i skłonić do zakupu towaru, którego cena często przekracza możliwości ekonomiczne nabywcy - tłumaczył Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Często dopiero po zakupie przychodzi otrzeźwienie, ale nabywcom nietrafionego towaru wydaje się, że jest już za późno na zwrot produktu. - Tymczasem konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, m.in. przez telefon czy na specjalnych pokazach, bez podania przyczyny, w ciągu dziesięciu dni od wydania rzeczy - poinformował G. Wrzosek.

Starając się o wyegzekwowanie swoich roszczeń, konsumenci często zwracają się do inspekcji handlowej. Jej pomoc polega m.in. na podejmowaniu mediacji, zmierzających do polubownego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Mediacje na rzecz osób starszych prawie zawsze kończą się wynikiem pozytywnym dla konsumenta. - Najczęściej sprzedawcy na żądanie odstąpienia od umowy nie reagują, licząc na to, że senior napisze jedno pismo, potem drugie, a przy braku odpowiedzi w końcu się zniechęci. W takich sytuacjach osoby starsze zgłaszają się do nas, a my jesteśmy konsekwentni - dodał inspektor.

Leki tylko z apteki

Z kolei inspekcja farmaceutyczna w ramach akcji będzie informować o prawach przysługujących w aptece, zasadach zakupu leków oraz ostrzegać o kupnie medykamentów w niesprawdzonych punktach, np. na bazarach. Sanepid będzie natomiast edukował seniorów w zakresie badań profilaktycznych czy szczepień ochronnych. - W ramach zajęć UTW, 22 marca zaprezentujemy wykład „ABC bezpiecznej podróży”. Przedstawimy zasady profilaktyki, postępowania z żywnością czy wodą podczas zagranicznych podróży. Chcemy, aby korzystający z dalekich wojaży wrócili z nich tylko z dobrymi wspomnieniami - zapowiedziała Jolanta Kowalska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.

Kampanię wspiera też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. - Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi starszymi podopiecznymi w różnych sytuacjach życiowych - przyznała Maria Gadomska, dyrektor MOPR, i dodała, że seniorzy borykają się często ze spłatami pożyczek i rat za zakupione produkty. - Smutną kwestią są też poręczenia kredytów. Muszę z żalem przyznać, że to często własne dzieci skłaniają do tego rodziców. Potem przestają być wypłacalne i problem ze spłatą spada na głowę osoby starszej - wyjaśniła M. Gadomska.

W ramach akcji „Bezpieczny senior”, od 20 do 23 marca, codziennie o 14.00, w sali Podlasie odbywać się będą wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Poinformowaliśmy naszych słuchaczy, że mogą przyprowadzić ze sobą także swoich znajomych czy rodzinę - zachęcała Krystyna Paczuska, koordynatorka UTW.

KO
Echo Katolickie 11/2012

Moim zdaniem

podinsp. Marek Fałdowski
Komendant Miejski Policji w Siedlcach

Nasze doświadczenia wskazują na to, że często ofiarami przestępców padają osoby starsze. W momencie popełnienia przestępstwa czują wielkie zażenowanie i ludzką krzywdę, bo łatwym łupem złodziei pada często dorobek ich życia, zbierany przez wiele lat. Jeżeli chodzi o policyjne działania w tym zakresie, nie zawsze są one skuteczne, nie zawsze jesteśmy w stanie odzyskać mienie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest to, aby osoby starsze informować o tym, że wcale nie muszą bać się przestępców, być wobec nich bezbronne. Seniorzy mogą w sposób skuteczny bronić się nie tylko przed przestępcami, ale również stanowić dla nas cenne źródło dowodowe, jeśli chodzi o proces wykrywczy. Problem tkwi w tym, aby z naszymi działaniami dotrzeć do jak największej liczby osób starszych. Jeżeli nam się uda, to z policyjnego punktu widzenia swoje zadanie wypełnimy. Im mniej będzie przestępstw popełnianych na osobach starszych, tym poczucie bezpieczeństwa na terenie naszego miasta będzie większe.

opr. ab/abEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: przestępstwa konsumenci Bezpieczny senior ochrona konsumentów akwizytorzy wyłudzanie pieniędzy izba handlowa odstąpienie od umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W