Anamnesis Nr 101

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf


Spis treści 26(2020) Nr 2(101)

Od Redakcji

Podmiot wiary: człowiek i wspólnota Kościoła

I. Nauczanie Ojca Świętego

Największy dar w dziejach. Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas Pasterki (Rzym, 24 grudnia 2019 r.)

W chrzcie dajemy dziecku skarb. Homilia papieża Franciszka wygłoszona w święto Chrztu Pańskiego (Rzym, 12 stycznia 2020 r.)

Maryja umiała słuchać. Rozważanie Ojca Świętego Franciszka wygłoszone podczas modlitwy maryjnej z papieżem (Rzym, 8 grudnia 2019 r.)

Radość i zwątpienie. Rozważanie Ojca Świętego Franciszka wygłoszone podczas modlitwy maryjnej z papieżem (Rzym, 15 grudnia 2019 r.)

Szopka to domowa Ewangelia. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 18 grudnia 2019 r.)

II. Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Dekret wpisujący obchody ku czci św. Pawła VI, papieża, do liturgicznego kalendarza ogólnego

Dekret zatwierdzający trzecie wydanie księgi Obrzędy Bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich

Dekret oraz tekst Kolekty ku czci bł. Hanny Chrzanowskiej, zatwierdzony dla archidiecezji krakowskiej

Dekret oraz tekst Kolekty ku czci bł. Michała Giedroycia, zatwierdzony dla archidiecezji krakowskiej

Teksty liturgii na wspomnienie bł. Hanny Chrzanowskiej, zatwierdzone dla archidiecezji krakowskiej

Teksty liturgii na wspomnienie bł. Michała Giedroycia, zatwierdzone dla archidiecezji krakowskiej

Dekret ustanawiający Świętego Mikołaja, biskupa, patronem miasta Mrocza (diecezja bydgoska)

III. Nauczanie biskupów o liturgii

Kard. Robert Sarah, Komentarz wyjaśniający wprowadzenie obchodu liturgicznego ku czci św. Pawła VI, papieża

Kard. Kazimierz Nycz, List Arcybiskupa Warszawskiego na Boże Narodzenie 2019 roku

Bp Andrzej F. Dziuba, Pełnienie woli Boga i wezwanie do świętości. List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2020

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej pasterskiej (Gniezno, 25 grudnia 2019 r.)

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej sprawowanej z okazji rocznicy poświęcenia katedry gnieźnieńskiej oraz Dnia Życia Konsekrowanego (Gniezno, 1 lutego 2020 r.)

Abp Stanisław Gądecki, Serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej sprawowanej w Dniu Życia Konsekrowanego (Poznań, 2 lutego 2020 r.)

Abp Marek Jędraszewski, Tajemnica Nocy, pośród której objawia się dobroć samego Boga. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej pasterskiej (Kraków, 25 grudnia 2019 r.)

Abp Wiktor Skworc, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej z udzieleniem posługi akolitatu (Katowice, 13 grudnia 2019 r.)

Bp Piotr Libera, Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa w Diecezji Płockiej

Bp Piotr Libera, Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych

Bp Piotr Libera, Dekret Biskupa Płockiego w sprawie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice, nie mając przeszkód małżeńskich, trwają w związku niekanonicznym

Kard. Kazimierz Nycz, Dekret ustanawiający Diecezjalne Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w kościele rektorskim Świętego Ducha w Warszawie (archidiecezja warszawska)

IV. Formacja liturgiczna

Ks. Czesław Krakowiak, Kapłani i celebracja Mszy św.

V. Duszpasterstwo liturgiczne

Ks. Marian Pisarzak MIC, Moc liturgii. Wprowadzenie do wspólnej refleksji. Aspekt duszpasterski

Jacek Kowalski, Czy aktywność i wykonywanie czynności w liturgii są konieczne do kontemplacji? (rozmowa)

Święty Walenty – biskup zakochanych, czyli o walentynkach

VI. Informacje

Włochy: Loreto – sanktuarium Matki Bożej Patronki Lotnictwa

Łódź: konsekracja wdów i wdowca

Konsekracja dziewic (Kraków, 8 grudnia 2019 r.)

Kalisz: bp Łukasz Buzun ustanowił nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

5. rocznica obecności dawnej liturgii w katedrze sandomierskiej

Rzymskie sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia Mszału św. Pawła VI

Sympozjum poświęcone włoskiemu przekładowi trzeciego wydania Mszału rzymskiego

47. Tydzień Studiów włoskich profesorów liturgiki

Austria: jak to z postem bywało

Liturgiczne nowości wydawnicze

 

Anamnesis Nr 101 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama