Zarys wiary: Wskazania Kościoła

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Wskazania Kościoła

Zarys wiary - katechizm


WSKAZANIA KOŚCIOŁA

Kościół pragnie pomagać wierzącym pozostać ow łączności z Bogiem, naśladować Jezusa i żyć we wspólnocie Kościoła. W tym celu dał im wskazania, zwane też - przykazaniami kościelnymi.

UWAGA!!! Poniższa wersja przykazań jest już nieaktualna! Zobacz aktualną wersję, według KKK.

  1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
  2. W niedziele i święta we mszy świętej uczestniczyć.
  3. Posty nakazane zachowywać.
  4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.
  5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

Dla wierzących przykazania kościelne stanowią pomoc w naśladowaniu Jezusa:
W Twoim Kościele, Panie i Boże, otrzymujemy Twoje miłosierdzie.

Niedziela - &#8222Dzień Pański”: Kościół wspomina w tym dniu w szczególny sposób śmierć l zmartwychwstanie swego Pana, Jezusa Chrystusa. Dla chrześcijan jest to dzień świąteczny - dzień wypoczynku w gronie bliskich.

Msza święta w niedziele i święta: Od początku chrześcijanie gromadzili się w niedzielę na Eucharystię. I tak dzieje się też dzisiaj. Wspólna Eucharystia jest wyrazem wiary i uwielbienia Boga, a zarazem źródłem nowych sił do chrześcijańskiego życia. Kto bez ważnego powodu opuszcza niedzielną mszę świętą, ten przechodzi obojętnie obok centrum życia Kościoła. Oddala się od wspólnoty wierzących, odrzuca propozycję zbliżenia się do Boga. Jest winny wobec Boga i Kościoła. Dlatego Kościół od najdawniejszych czasów nakazuje wierzącym, aby uczestniczyli w niedzielnej mszy świętej (tzw. obowiązek niedzielnej mszy świętej).

Wstrzemięźliwość piątkowa: Chrześcijanie starają się w tym dniu dobrowolnie z czegoś rezygnować, aby okazać swój rzeczywisty związek z cierpiącym Chrystusem i z cierpiącymi ludźmi. Wstrzymują się np. od przyjmowania pewnych pokarmów, rezygnują z przyjemności, a także starają się, w większym niż zazwyczaj stopniu, wspierać innych ludzi.

Przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii: Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu przynajmniej w okresie wielkanocnym jest wymogiem minimalnym, gdyż Kościół powiada, że przystępowanie do Komunii św. jest integralną częścią każdej mszy świętej. Kościół poleca również każdemu chrześcijaninowi regularne wypraszanie sobie darowania grzechów w sakramencie pokuty. Zobowiązuje do przystąpienia do sakramentu pokuty każdego, kto ma świadomość popełnienia grzechu ciężkiego.

Odpowiedzialność za Kościół i parafię: Wszyscy chrześcijanie są odpowiedzialni za przekazywaną przez Kościół Nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym, oddawaną Bogu cześć i pomoc potrzebującym. Mają oni spełniać rozmaite zadania w parafii i w Kościele, począwszy od pojedynczych posług aż po finansowe wspieranie przedsięwzięć Kościoła. Każdy chrześcijanin powinien, w miarę możności, oddać do dyspozycji Kościoła część swego wolnego czasu.

Okres wielkanocny: Liturgicznie - czas od Wielkanocy aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Według prawa kościelnego - okres od Środy popielcowej aż do niedzieli Trójcy Świętej. Każdy katolik powinien w tym okresie przyjąć przynajmniej raz Najświętszy Sakrament oraz sakrament pokuty (przy grzechach ciężkich). - Jest to obowiązek przystąpienia w czasie wielkanocnym do sakramentów świętych.


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao