Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Bogusław Turek CSMA

Polacy kanonizowani i beatyfikowani przez Ojca ŚwiętegoPowołanie do świętości jako pełni życia chrześcijańskiego było zawsze pielęgnowane przez Kościół, który pomny na wskazania Jezusa Chrystusa, ukazywał ją jako cel, do którego mają dążyć wszyscy wierni. Świętość Kościoła objawia się w świętości jego członków. Wyrażona w życiu synów i córek Kościoła, staje się znakiem działającego Boga, znakiem wyjątkowo wymownym i czytelnym dla współczesnego człowieka. Jan Paweł II dostrzegł szczególną wartość tego potężnego znaku, jakim jest fenomen świętości chrześcijańskiej we współczesnym świecie. W książce Przekroczyć próg nadziei pisze: «Ale w czym tkwi prawdziwa siła Kościoła. Oczywiście siłą Kościoła na Wschodzie i Zachodzie poprzez wszystkie epoki są i pozostaną zawsze święci, to znaczy ci, którzy uczynili prawdę

Chrystusa swoją własną prawdą, którzy poszli tą drogą, którą jest On sam, którzy żyli życiem, jakie z Niego płynie w Duchu Świętym. A tych świętych Kościołowi wciąż nie brak na Wschodzie i na Zachodzie» (s. 135).

Dlatego więc jedną z idei przewodnich pontyfikatu Jana Pawła II jest ewangelizacja poprzez świętych i błogosławionych. Na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Ojciec Święty podczas licznych ceremonii beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ukazuje ich postacie jako trwałe punkty odniesienia dla dzisiejszego człowieka i świata. Dla przyszłych historyków, którzy będą starali się ocenić znaczenie tego pontyfikatu, będzie to na pewno jeden z jego ważniejszych wymiarów.

Na przestrzeni 25 lat Jan Paweł II ogłosił świętymi 9 Polek i Polaków, a 154 wyniósł do chwały ołtarzy jako błogosławionych. Dla porównania trzeba przypomnieć, że od 1594 r. do 16 X 1978 r. zostało ogłoszonych świętymi tylko 4 Polaków: Jacek Odrowąż (zm. w 1257 r.), kanonizowany 17 IV 1594 r., Stanisław Kostka (1550-1568), beatyfikowany w 1605 r. i kanonizowany 31 XII 1726 r., Jan z Kęt (1390-1473), którego kult «od niepamiętnych czasów» został potwierdzony 28 III 1676 r., kanonizowany 16 VII 1767 r., oraz Andrzej Bobola (1591-1657), beatyfikowany 30 X 1853 r. i kanonizowany 17 IV 1938 r.

Podobnie, w okresie od 1588 r. (utworzenie Kongregacji Obrzędów) do 1978 r. papieże ogłosili błogosławionymi 63 Polek i Polaków. Było to w większości przypadków potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów», np.: Bogumiła (1116-1182) — 27 V 1925 r., Bronisławy (1200-1259) — 23 VIII 1839 r., Czesława (1180-1242) — 27 VIII 1712 r., Doroty z Mątowów (1347-1394) — 9 l 1976 r., Jakuba Strepy (1340-1409) — 11 IX 1790 r., Jana z Dukli (1414-1484) — 21 l 1733 r., Jolanty (1235-1298) — 26 IX 1827 r., Kingi (1224-1292) — 11 VI 1690 r., Sadoka i 48 towarzyszy, męczenników sandomierskich — 16 X 1807 r., Salomei (1211-1268) — 17 V 1673 r., Szymona z Lipnicy (1440--1482) — 24 II 1685 r., Wincentego Kadłubka (1150-1223) — 18 II 1764 r., Władysława z Gielniowa (1440-1505) - 11 II 1750 r., oraz beatyfikacje Maksymiliana Marii Kolbego (1894--1941) — 17 X 1971 r., i Marii Teresy Ledóchowskiej (1863-1922) — 19 X 1975 r., dokonane przez Pawła VI w Rzymie.

Polacy beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II to szczególny dar dla Polski, którego nie da się jeszcze obecnie w pełni ocenić i który ukazuje w kontekście Kościoła powszechnego bogactwo Kościoła w Polsce. Równocześnie są oni skarbnicą licznych przesłań.

Polscy święci ogłoszeni przez Jana Pawła II

 1. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941) — beatyfikowany 17 X 1971 r. w Rzymie i tamże kanonizowany 10 X 1982 r.
 2. Albert Chmielowski (1845-1916) - beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie i kanonizowany 12 XI 1989 r. w Rzymie
 3. Rafał Kalinowski (1835-1907) — beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie i kanonizowany 17 XI 1991 r. w Rzymie
 4. Jadwiga, Królowa Polski (1374-1399) — zezwolenie na kult 31 V 1979 r., kanonizowana 8 VI 1997 r. w Krakowie
 5. Jan z Dukli (1414-1484) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 21 l 1733 r., kanonizowany 10 VI 1997 r. w Krośnie
 6. Kinga (1224-1292) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 11 VI 1690 r., kanonizowana 16 VI 1999 r. w Starym Sączu
 7. Faustyna Kowalska (1905-1938) - beatyfikowana 18 IV 1993 r. w Rzymie i tam kanonizowana 30 IV 2000 r.
 8. Józef Pelczar (1842-1924) — beatyfikowany 2 VI 1991 r. w Rzeszowie i kanonizowany 18 V 2003 r. w Rzymie
 9. Urszula Ledóchowska (1865-1939) — beatyfikowana 20 VI 1983 r. w Poznaniu i kanonizowana 18 V 2003 r. w Rzymie

 

Oprócz wymienionych wyżej 9 Polek i Polaków, ogłoszonych świętymi przez Jana Pawła II, należy wspomnieć jeszcze o dwóch innych postaciach. Jedną z nich jest św. Melchior Grodziecki (1584-1619) — beatyfikowany 14 I 1905 r. w Rzymie i kanonizowany w Koszycach na Słowacji 2 VII 1995 r. razem z Markiem Kriżem (Chorwatem) i Stefanem Pongraczem (Węgrem). Druga postać to św. Jan Sarkander (1576-1620), święty dwóch narodów: Czech i Polski — beatyfikowany w Rzymie 6 V 1860 r. i kanonizowany 21 V 1995 r. w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

Polscy błogosławieni wyniesieni do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II

 1. Karolina Kózka (1898-1914) — beatyfikowana 10 VI 1987 r. w Tarnowie
 2. Michał Kozal (1893-1943) — beatyfikowany 14 VI 1987 r. w Warszawie
 3. Honorat Koźmiński (1829-1916) - beatyfikowany 6 X 1988 r. w Rzymie
 4. Franciszka Siedliska (1842-1902) — beatyfikowana 23 IV 1989 r. w Rzymie
 5. Bolesława Lament (1862-1946) - beatyfikowana 5 VI 1991 r. w Białymstoku
 6. Rafał Chyliński (1694-1741) — beatyfikowany 9 VI 1991 r. w Warszawie
 7. Aniela Salawa (1881-1922) — beatyfikowana 13 VIII 1991 r. w Krakowie
 8. Maria Angela Truszkowska (1825-1899) — beatyfikowana 18 IV 1993 r. w Rzymie
 9. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 18 IV 1993 r. w Rzymie
 10. Joanna Kolumba Gabriel (1858-1926) — beatyfikowana 16 V 1993 r. w Rzymie
 11. Maria Marcelina Darowska (1827-1911) — beatyfikowana 6 X 1996 r. w Rzymie
 12. Wincenty Lewoniuk (1849-1874) i 12 towarzyszy, męczennicy podlascy — beatyfikowani 6 X 1.996 r. w Rzymie
 13. Bernardyna Jabłońska (1878-1940) — beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem
 14. Maria Karłowska (1865-1935) — beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem
 15. Wincenty Frelichowski (1913-1945) — beatyfikowany 7 VI 1999 r. w Toruniu
 16. Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) i 107 towarzyszy, męczennicy okresu II wojny światowej - beatyfikowani 13 VI 1999 r. w Warszawie
 17. Edmund Bojanowski (1814-1871) — beatyfikowany 13 VI 1999 r. w Warszawie
 18. Regina Protmann (1552-1613) - beatyfikowana 13 VI 1999 r. w Warszawie
 19. Maria Stella Mardosewicz (1888-1943) i 10 towarzyszek, męczennice z Nowogródka — beatyfikowane 5 III 2000 r. w Rzymie
 20. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920) — beatyfikowany 26 VI 2001 r. we Lwowie (Ukraina)
 21. Józef Bilczewski (1860-1923) — beatyfikowany 26 VI 2001 r. we Lwowie (Ukraina)
 22. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) — beatyfikowany 18 VIII 2002 r. w Krakowie
 23. Jan Balicki (1869-1948) — beatyfikowany 18 VIII 2002 r. w Krakowie
 24. Jan Beyzym (1850-1912) — beatyfikowany 18 VIII 2002 r. w Krakowie
 25. Sancja Janina Szymkowiak (1910-1942) — beatyfikowana 18 VIII 2002 r. w Krakowie

Wśród błogosławionych można wspomnieć również Jerzego Matulewicza-Matulaitisa (1871-1927), Litwina, który wiele lat swej działalności duszpasterskiej poświęcił Kościołowi i społeczeństwu polskiemu. Został on beatyfikowany w Rzymie 28 VI 1987 r.

Ci błogosławieni i święci to wielkie dziedzictwo wartości a równocześnie mocne wezwanie. Ich przesłania, niezależnie od epoki, w której żyli, są wciąż aktualne. Odnoszą się one do wszystkich ludzi, do całego Kościoła, ale szczególnie są ważne i aktualne dla Europy i Słowian, a przede wszystkim dla narodu polskiego. Codzienne życie Polek i Polaków — zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i publicznym — powinno być wyrazem wdzięczności za dar kanonizowanych i beatyfikowanych przez Jana Pawła II.

Ks. Bogusław Turek CSMA
Pracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Od Redakcji. Niniejszy artykuł pochodzi z roku 2003, nie uwzględnia więc beatyfikacji dokonanej w ostatnich 2 latach pontyfikatu:
 • August Czartoryski - beatyfikowany 25 kwietnia 2004 r.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież Jan Paweł II pontyfikat jubileusz beatyfikacja kanonizacja błogosławieni Faustyna Kowalska Jan z Dukli Kinga Albert Chmielowski Rafał Kalinowski Maksymilian Maria Kolbe Józef Pelczar Urszula Ledóchowska polscy święci 25 lat Jadwiga

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W