Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Dalmases Cándido de, SJ

IGNACY LOYOLA

Życie i dzieło

Tytuł oryginału: EL PADRE MAESTRO IGNACIO
BREVE BIOGRAFIA IGNACIANA
Bibliotecka de Autores Cristianos, Madrid 1982
© Wydawnictwo WAM, 2002
Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE 5
I. Syn Pana z Loyoli 7
1. Historia imienia 7
2. Rodzina Oźaz-Loyola 8
3. Rodzina matki 13
4. Rodzeństwo 14
5. Azpeitia — miasto w sercu prowincji Guipúzcoa 16
6. Sytuacja społeczna, ekonomiczna i religijna rodziny Oźaz-Loyola 19
7. Ostatni z synów pana z Loyoli 24
II. Na służbie ziemskiego Króla 27
1. W domu wielkiego podskarbiego Juana Velazqueza de Cuéllar 27
2. Szlachcic na służbie wicekróla Nawarry 33
3. Ranny w Pampelunie 35
4. Nawrócenie w Loyoli 38
III. Pielgrzym w Montserracie 43
1. W drodze na świętą górę 43
2. Czuwanie pod bronią u stóp Czarnej Madonny 45
IV. Manresa, pierwotny Kościół Ignacego 47
1. Dlaczego zatrzymał się w Manresie? 47
2. Życie zewnętrzne 48
3. Trzy okresy wewnętrznej przemiany 50
4. Oświecenie nad Cardonerem 53
5. Ćwiczenia duchowne 55
6. Pierwszy rekolektant 57
V. Śladami Jezusa 61
1. Postój w Barcelonie 61
2. W drodze do Rzymu 63
3. W Wenecji 64
4. Pielgrzym w Ziemi Świętej 65
5. W ojczyźnie Jezusa 67
6. Powrót do Wenecji i Barcelony 69
VI. Student w Barcelonie 1524 — 1526 73
1. Nauki humanistyczne w Barcelonie 74
2. Uczeń Jerónima Ardévola 75
3. Klasztory mniszek 76
4. Erazmianizm 79
VII. Alkala i Salamanka 1526-1527 81
1. Studia 81
2. Procesy 83
3. Wyrok sądowy 87
4. Salamanka — rok 1527 88
VIII. Studia w Paryżu 1528-1535 93
1. Studia humanistyczne w kolegium Montaigu 94
2. Do Flandrii w poszukiwaniu środków utrzymania 96
3. Filozofia w kolegium Św. Barbary 98
4. Przyjaciele w Panu 103
5. Ślub na Montmartre — 15 sierpnia 1534 104
6. Student teologii (1533-1535) 106
7. Inkwizytor Liévin a „Ćwiczenia” 108
IX. Apostoł w ojczystej ziemi 111
1. Z Paryża do Azpeitii 112
2. W szpitalu Św. Magdaleny 113
3. Dobroczynne dzieła Ignacego 115
4. Zawarcie ugody z „izabelitkami” 117
5. Podróż po Hiszpanii 118
X. Życie ewangeliczne we Włoszech 1535 — 1538 121
1. Podróż do Włoch 121
2. Wenecja — rok 1536 122
3. Przyjaciele zbierają się 124
4. Święcenia kapłańskie — czerwiec 1537 r. 127
5. W oczekiwaniu na okręt do Ziemi Świętej 128
6. Znów razem w Vicenzy 129
7. Towarzystwo Jezusowe 130
8. Wizja w La Storta 132
9. Na zawsze w Rzymie 134
X. NARODZINY TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO 137
1. Proces w Rzymie 137
2. Prymicyjna msza Ignacego 141
3. W domu Antonia Frangipaniego 142
4. Narady pierwszych ojców w 1539 roku 143
5. Pierwsza „Formuła” Instytutu 146
6. Ignacy pierwszym generałem Towarzystwa 149
XII. Apostoł Rzymu 155
1. Dzieło pomocy dla katechumenów 156
2. Dom Św. Marty 157
3. Pomoc dla dziewcząt zagrożonych moralnie 158
4. Duchowa opieka nad chorymi 159
5. Troska o sieroty 160
6. Rzymska inkwizycja 160
7. Kolegium Rzymskie 161
8. Bractwa rzymskie 163
XIII. W obronie wiary 165
1. Postawa Ignacego wobec protestantyzmu 168
2. Jezuici w Trydencie 175
XIV. „Idźcie na cały świat” Europa 179
1. Hiszpania 179
2. Portugalia 181
3. Włochy 184
4. Francja 187
XV. „Idźcie na cały świat” Misje 191
1. Indie i Daleki Wschód 192
2. Ameryka 196
XVI Ignacy i sprawy wschodu 199
1. Jerozolima, Cypr, Konstantynopol 200
2. Etiopia 201
XVII. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego 205
1. „Egzamin” 206
2. Historia Konstytucji 208
3. Treść Konstytucji 211
4. Duch Konstytucji 216
XVIII. DUCHOWE I OJCOWSKIE RZĄDY 221
1. Przyjmowanie do Towarzystwa i usuwanie członków nieodpowiednich 222
2. Sprawa Izabeli Roser 224
3. Duchowe zasady 226
4. Miłość do podwładnych 227
5. Troska o chorych 228
6. Umiejętność obcowania z ludźmi 228
7. Wyznaczanie zajęć podwładnym 230
8. Sposób załatwiania spraw 231
XIX. Codzienne życie w domu „Santa Maria Della Strada” 233
1. Dom Santa Maria della Strada 233
2. Rozkład zajęć 235
3. Modlitwa Ignacego 236
4. Msza święta 237
5. Kontemplatywny w działaniu 238
6. Najbliżsi współpracownicy: Nadal, Ribadeneira, Polanco, Cámara 240
7. Korespondencja 245
8. Ignacy i czterej papieże 247
9. Zdrowie 250
10. Ubiór 252
11. Różaniec 252
12. Odżywianie się 253
XX. „Umarł święty” 255
1. Choroba i śmierć Ignacego 255
2. Prawdziwe oblicze Ojca 259
3. Człowiek, który wypełnił zadanie 260
Dodatek 263
Jezuici w Polsce 268SŁOWO WSTĘPNE

Ojciec Magister Ignacy — takim zazwyczaj imieniem obdarzali pierwsi jezuici założyciela Towarzystwa Jezusowego.

Ignacy otrzymał stopień magistra filozofii w Uniwersytecie Paryskim 14 marca 1535 roku. Zrozumiałą jest rzeczą, że współcześni Ignacego, włączając do jego imienia tytuł akademicki, stosowali się do zwyczajów epoki.

Tytuł „Ojciec” lub częściej „nasz Ojciec” w odniesieniu do Ignacego nie był zwyczajną formułką, lecz miał głębokie znaczenie dla jego współtowarzyszy. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy oni uważali Ignacego za swojego duchowego ojca. Stało się to widoczne przy szczególnie ważnej i uroczystej okazji, jaką był wybór pierwszego przełożonego generalnego Towarzystwa. Jednomyślny głos pierwszych jezuitów padł na Ignacego. Franciszek Ksawery, wyrażając jakby uczucia wszystkich, zaznaczył, że głosuje na „naszego prawdziwego i od dawna już Ojca — Ignacego, który niemałym wysiłkiem połączył nas wszystkich i który będzie mógł nas prowadzić i pomnażać w nas dobro”.

Chodzi nam w tej książce o krótkie przedstawienie biografii św. Ignacego. Książka jest niezbyt obszerna i pozbawiona całego aparatu naukowego, stosownie do wymogów i charakteru serii, w której zostaje wydana.

Jakkolwiek nie brak jest życiorysów Ignacego z Loyoli, to jednak wielu uważa, że prawdziwy życiorys tego świętego jest jeszcze do napisania. Będzie to przedsięwzięcie trudne, może nieosiągalne, pomimo obfitej dokumentacji zachowanej w archiwach i wydanej w 26 tomach zbioru „Monumenta Historica Societatis Iesu”. Trudność napisania wyczerpującej biografii św. Ignacego wynika nie tylko z bogactwa duchowego tej osoby, lecz także z rozmiarów materiału, jaki posiadamy. Bibliografia ignacjańska powiększa się z roku na rok o dziesiątki nowych tytułów.

Podejmując się możliwie wyczerpującego przedstawienia życia i dzieła św. Ignacego, można zasadniczo wybrać dwie metody: albo napisać specjalistyczną monografię o różnych fragmentach życia Świętego czy o różnych aspektach jego osobowości, albo też podjąć próbę napisania całościowej biografii. W książce niniejszej chcemy trzymać się tej drugiej metody.

Rzym, w uroczystość św. Franciszka Ksawerego, 1979 r.

Cándido de Dalmases SJ


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: biografia Towarzystwo Jezusowe Jezuici ćwiczenia duchowe życiorys św. Ignacy Loyola
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W