Śp. Bp Bohdan Bejze

Biogram bpa Bohdana Bejze (1929-2005)

19 marca w wieku 76 lat zmarł biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej (tyt. Idassa) Bohdan Bejze.

Urodził się 29 lutego 1929 r. w Pabianicach. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1953 r. Studiował filozofię na KUL-u, gdzie w 1959 r. uzyskał doktorat. Od 1958 r. był wykładowcą w seminarium łódzkim i duszpasterzem w tamtejszej parafii katedralnej. Od 1961 r. był pracownikiem naukowym ATK w Warszawie, gdzie w 1972 r. przeprowadził habilitację, a cztery lata później objął katedrę filozofii Boga i religii. W 1993 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.

20 maja 1963 r. Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym w Łodzi. Jako biskupie zawołanie wybrał słowa: Ad gloriam Dei et pacem in terris. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 1 września 1963 r.

Uczestniczył w Soborze Watykańskim II, był przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. realizacji jego uchwał, a także przewodniczącym Komisji ds. Dialogu z Niewierzącymi i ds. Kultury.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 marca w Łodzi. W telegramie kondolencyjnym Jan Paweł II napisał: «Znałem go od dawna, jeszcze od czasów, gdy wykładałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zawsze ceniłem jego wiedzę i wrażliwość, z jaką ją przekazywał kolejnym pokoleniom studentów. Tą duszpasterską wrażliwością odznaczał się także jako biskup pomocniczy w Łodzi. Potem dotknęła go choroba, która uniemożliwiła skuteczne spełnianie biskupiej posługi. Przyjmował ją jednak z godnością, z oddaniem i z wdzięcznością wobec wszystkich, którzy nie opuszczali go w tym trudnym doświadczeniu».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama