Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoJohn F. Haught

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O BOGA I EWOLUCJĘ

Tytuł oryginału: Responses to 101 Questions on God and Evolution

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
Czy luki w materiale kopalnym nie wskazują na to, że Bóg bezpośrednio stworzył każdy gatunek?

Takie pytanie jest przejawem obawy, że jeśli Bóg nie zaplanował bezpośrednio wszystkich form życia, to zmaleje uznanie dla Jego kreatywności. Tymczasem nie ma żadnej podstawy, aby sądzić, że specjalne lub oddzielne stworzenie wszystkich gatunków przez Boga, czy to na początku, czy też w czasie historii naturalnej, miałoby być powodem wzrostu naszego szacunku dla Stworzyciela. O wiele wspanialszy jest Bóg, który stwarza wszechświat bogato wyposażony w zdolność do samorzutnego rodzenia — w czasie swego rozwoju — wielu gatunków. Nie jest przejawem pobożności lub wiary postulowanie istnienia Boga, który nie może pozwolić życiu na samorzutne pojawienie się, jak to „odkryły” nauki ewolucyjne.

Wracając jednak do pytania, należy zauważyć, że liczni paleontolodzy zarejestrowali coś, co wielu z nich uznało za „luki” w materiale kopalnym. Temat owych luk jest dziś żywo dyskutowany przez przyrodników. Nawet jeśli one rzeczywiście istnieją, to czy jest to wystarczający powód, aby powątpiewać w ogólną poprawność nauki Darwina?

Sam Darwin przyjmował, że ewolucja jest stopniowym procesem, dokonującym się dzięki nieznacznym zmianom, które skumulowane przez dłuższy okres mogą przypadkowo wytworzyć nowy i odrębny gatunek organizmu. Wykopaliska pokazują tylko, że to właśnie miało miejsce. W niektórych regionach ziemi pojawiło się jednak mniej form przejściowych, niż zakładałaby teoria. Tam właśnie niektórzy uczeni dopatrują się „luk” w materiale kopalnym, chociaż moglibyśmy zakładać bardziej równomierne rozmieszczenie form życiowych. Nie należy się dziwić, że przeciwnicy Darwina, zwłaszcza kreacjoniści, nabrali odwagi opierając się na tzw. lukach. Twierdzą, że najlepszym sposobem na wytłumaczenie braku pośrednich form jest biblijna idea stworzenia przez Boga każdego poszczególnego gatunku.

Większość współczesnych biologów nie wątpi jednak, że istnieje mnóstwo pośrednich form, również między naszymi poprzednikami z rzędu naczelnych a dzisiejszym Homo sapiens. Trzeba też zauważyć, że tylko znikoma ilość kości uległa fosylizacji, a z nich tylko bardzo niewielka zostanie kiedykolwiek odnaleziona przez paleontologów. Już ten fakt tłumaczy niektóre luki.

W samym przyrodoznawstwie Niles Eldredge i Stephen Jay Gould zaproponowali kontrowersyjną teorię, znaną jako teoria „zachwiania równowagi”, aby wytłumaczyć rzekome luki. Wysuwają oni hipotezę, że w ewolucji biologicznej mogą istnieć długie okresy „równowagi” bez żadnych większych zmian. Co jakiś czas jednak równowaga zostaje „zachwiana” przez gwałtowne zmiany, takie jak w okresie kambryjskim, blisko sześćset milionów lat temu. Z perspektywy można postrzegać intensywną kreatywność jako „specjalne dzieło stwórcze”. Gdy jednak przyjrzymy się jej bliżej, zauważamy, że „zachwiania” równowagi to miliony lat stopniowych zmian.

Oprócz tego, jak pisał jezuita i paleontolog Teilhard de Chardin w książce Le Phénomčne humain początek każdej nowej formy życia jest tak słaby i niepozorny, że ślady jego pojawienia się zostają z konieczności szybko zamazane. Dlatego nie powinniśmy oczekiwać znalezienia wielu form pośrednich. Nie ma zatem powodu, aby porzucać główny paradygmat darwinowski. Skamieliny zaś, nawet ze wszystkimi ich brakami, nie mogą być powodem radości dla antyewolucjonistów.

Genetyka wspomaga również ewolucję wskazując na podobieństwa komórkowe i molekularne, które sugerują istnienie wspólnego przodka poszczególnych form życia. Studia genetyczne ukazują nasze pokrewieństwo z innymi organizmami. Np. genom ludzki (czyli wyposażenie genetyczne naszego gatunku) pokrywa się w dużej mierze z genomem innych ssaków z rzędu naczelnych i wykazuje podobieństwa nawet z bakteriami. Oprócz anatomii porównawczej, embriologii, paleontologii, geologii i innych nauk przyrodniczych — genetyka dostarcza nam dziś więcej niezaprzeczalnych dowodów na przyjęcie teorii ewolucji, niż kiedykolwiek wcześniej.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie wiara Bóg ewolucja darwinizm nauka Kościoła Karol Robert Darwin proces ewolucji stwarzanie Teilhard de Chardin
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W