Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Tadeusz Ślipko

9 dylematów etycznych

ISBN: 978-83-61533-94-8
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Słowo wstępne
Najważniejsze działy bioetyki
Prawda i kłamstwo w życiu człowieka. ETYCZNY WYMIAR
Prawda i kłamstwo w życiu ludzkim
Prawdomówność jako moralna cnota i imperatyw
Stabilność prawdomówności a ludzka wola
Granice kłamstwa: mowa materialna
Granice prawdomówności: obrona sekretu
Zagrożenie prawdy przez tzw. kłamstwo użyteczne


Słowo wstępne

Na wstępie koniecznych jest kilka jednoznacznych wyjaśnień, niezbędnych, aby ciąg dalszy przebiegał po zamierzonej przeze mnie, jasnej ideowej linii wywodów. Pomocniczą w tym względzie rolę może spełnić termin „bioetyka”, który w dzisiejszym upowszechniającym się rozumieniu oznacza usystematyzowany zbiór etycznej refleksji nad działaniami ludzkimi w obszarze ludzkiego życia pojmowanego jako określona struktura biologiczna. To wstępne sformułowanie jest możliwe do zaakceptowania przez wszystkich bioetyków. Z chwilą jednak, kiedy trzeba dokładniej ustalić, które kategorie działań ludzkich i która dziedzina ludzkiego „biosu” winny wejść w skład owego zbioru, już zachodzą pewne różnice. Jedni np. chcą je zacieśniać wyłącznie do kategorii działań związanych z rozwojem nauk biomedycznych1, inni natomiast uważają, że bioetyka rozciąga się na wiele innych kategorii działań, np. ekologię, eutanazję, doświadczenia na ludziach i tym podobne2.

Na tle tych dwu tendencji można już zarysować pojęcie bioetyki, przyjęte za podstawę naszych dalszych wywodów. W tym rozumieniu bioetyka jest nauką, która bada w świetle moralnych zasad ogół działań, czyli aktów ludzkich, które polegają na specyficznych ingerencjach człowieka uwarunkowanych niezwykłością tzw. granicznych sytuacji życia ludzkiego. Wyróżniającą cechę bioetyki stanowi zatem dramatyzm sytuacji, których rzeczywistość określa dialektyka życia i śmierci, co skłania do podjęcia działań mających pokierować tą dialektykę ku temu, co człowiek uważa za dobre. Bioetyka osądza, w jakim stosunku pozostają te działania do wymogów dobra i zła moralnego. Ta ogólna charakterystyka nabierze żywszych kolorów, kiedy zapoznamy się z panoramą granicznych sytuacji ludzkiego życia. One bowiem wyznaczają najważniejsze działy bioetycznej refleksji.

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: etyka rozeznanie bioetyka teologia moralna moralizowanie dylematy etyczne morzlność problemy moralne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W