Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wprowadzenie do filozofii życia

Rafał Kazimierz Wilk OSPPE

O źródle cierpienia

Jakie (...) jest źródło cierpienia, czyli kto jest jego sprawcą? Pismo święte mówi, że wszystko co stworzył Bóg „było dobre”. Kiedy zaś stworzył człowieka, koronę stworzenia w widzialnym świecie, wszelkie stworzenie stało się „bardzo dobre”.

Poprzez wprowadzenie człowieka w stworzony świat widzialny, wszelkie stworzenie znajdujące się w  tym świecie, otrzymało niejako swoją nową godność i  z  „dobrego”, stało się „bardzo dobre” (Rdz 1,18.31). W  świecie stworzonym przez Boga nie było ani śmierci, ani cierpienia. Tych rzeczywistości nie powołał do zaistnienia i nie wprowadził w świat Bóg — Stwórca; uczynił to człowiek.

Fragment pochodzi z książki:

Rafał Kazimierz Wilk OSPPE
Wprowadzenie do filozofii życia

ISBN: 978-83-7720-381-1
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2015

Cierpienie zatem, wszelkie cierpienie, tak jak i  śmierć, jest dziełem człowieka, który wymówił posłuszeństwo Bogu, swojemu Stwórcy, a  rozpoczął dialog i  współpracę z  Szatanem. Ta właśnie kooperacja dwóch istot obdarzonych przez Stwórcę rozumem i  wolną wolą zaowocowała śmiercią i  cierpieniem w  życiu człowieka. Bóg, Miłosierny Ojciec, ulitował się jednak nad ludźmi i  w swoim Synu wszedł w  człowieczą sytuację — z  cierpieniem i  śmiercią włącznie. Wszedł w  naszą ludzką niedolę z  miłości, wszedł po to, aby w swoim Synu, pokonać dla człowieka tak cierpienie, jak i  śmierć.

Tak jak Jezus Chrystus cierpiąc i umierając wszedł jako zmartwychwstały i  chwalebny Pan do domu swojego Ojca, tak i nam, ludziom, Jego wiernym i  posłusznym naśladowcom, jaśnieje w  Chrystusie perspektywa życia, w  którym Bóg z  naszych oczu „otrze... wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie...” (Ap 21,4).

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: cierpienie życie duchowe szatan raj sens cierpienia nieposłuszeństwo niesprawiedliwe cierpienie źródło cierpienia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W