Męczennicy hiszpańscy (1936-1939)

Krótka biografia bł. Józefa Aparicio Sanza i lista 232 innych męczenników hiszpańskich (z okresu wojny domowej) beatyfikowanych 11.03.2001

Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 towarzyszy

W przeszłości Jan Paweł II dokonał już kilku zbiorowych beatyfikacji męczenników z okresu prześladowań Kościoła w Hiszpanii w latach trzydziestych XX w. (ostatnio 21 listopada 1999 r., por. «L'Osservatore Romano», n. 2/2000, s. 29-34), wynosząc do chwały ołtarzy łącznie ponad 200 osób. Beatyfikacja z 11 marca br. — największa z dotychczasowych — podwoiła liczbę męczenników uznanych publicznie przez Kościół, a reprezentujących ponad 10 tys. osób, które zostały we wspomnianym okresie zamordowane «z nienawiści do wiary». Ta pierwsza beatyfikacja nowego wieku i tysiąclecia była zwieńczeniem procesów kanonicznych przeprowadzonych w archidiecezji Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Dotyczyły one osób w różnym wieku i sprawujących różne posługi w Kościele: kapłanów diecezjalnych, zakonników, zakonnic oraz świeckich mężczyzn i kobiet. Liczba nowych błogosławionych jest tak duża, że nie sposób przedstawić tu szczegółowo historii życia i męczeństwa każdego z nich. Procesy ujawniły jednak pewne elementy wspólne dla wszystkich: przyczyną aresztowania i skazania na śmierć bez sądu była wyłącznie ich przynależność do Kościoła katolickiego, ich działalność duszpasterska i religijna; prześladowcy kierowali się nienawiścią do wiary i Kościoła, natomiast sami błogosławieni nie uczestniczyli w żaden sposób w toczących się wówczas walkach ideologicznych i politycznych; swoim świątobliwym życiem i świadectwem dali dowód gotowości do męczeństwa i przyjęli je jako wolę Bożą, nie stawiając oporu prześladowcom, ale szczerze im wybaczając.

Bł. Józef Aparicio Sanz został beatyfikowany jako jeden z 37 kapłanów archidiecezji Walencji, zamordowanych w okresie od sierpnia do grudnia 1936 r., czyli krótko po wybuchu wojny domowej. Urodził się 12 marca 1893 r. w Enguerze, przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium w Walencji; święcenia przyjął 17 czerwca 1916 r. Pracował w różnych parafiach, podczas epidemii grypy w 1918 r. z wielkim poświęceniem i z narażeniem życia opiekował się chorymi, od 1931 r. był archiprezbiterem w rodzinnej Enguerze. Założył tam m.in. Akcję Katolicką i stowarzyszenie kobiet. Poniósł śmierć męczeńską w Picadero de Paterna 29 grudnia 1936 r. Krótko przed śmiercią napisał wiersz, w którym wyrażał gotowość przyjęcia męczeństwa, nazywając je największą łaską, jaką można otrzymać od Boga.

Kapłani z archidiecezji Walencji

1. Józef Aparicio Sanz

2. Ferdynand González Ańón

3. Jan Ventura Solsona

4. Józef Ruiz Bruixola

5. Ramón Martí Soriano

6. Joachim Vilanova Camallonga

7. Henryk Morant Pellicer

8. Carmelo Sastre Sastre

9. Wincenty Ballester Far

10. Ramón Esteban Bou Pascual

11. Pascual Ferrer Botella

12. Henryk Juan Requena

13. Eliasz Carbonell Mollá

14. Jan Carbonell Mollá

15. Pascual Penadés Jornet

16. Salvador Ferrandis Seguí

17. Józef Toledo Pellicer

18. Ferdynand García Sendra

19. Józef García Mas

20. Józef Maria Segura Penadés

21. Salvador Estrugo Solves

22. Wincenty Sicluna Hernández

23. Wincenty Maria Izquierdo Alcón

24. Józef Maria Ferrándiz Hernández

25. Franciszek Ibáńez Ibáńez

26. Józef González Huguet

27. Józef Fenollosa Alcayna

28. Feliks Yuste Cava

29. Wincenty Pelufo Corts

30. Józef Canet Giner

31. Franciszek Sendra Ivars

32. Diego Llorca Llopis

33. Alfons Sebastiá Vińals

34. Germán Gozalbo Andreu

35. Gonzalo Vińes Masip

36. Wincenty Rubiols Castelló

37. Antoni Silvestre Moya

Członkinie Akcji Katolickiej z archidiecezji Walencji

38. Amalia Abad Casasempere

39. Anna Maria Aranda Riera

40. Florencia Caerols Martínez

41. Maria Climent Mateu

42. Társila Córdoba Belda

43. Franciszka Cualladó Baixauli

44. Maria Teresa Ferragud Roig

45. Luiza Maria Frías Cańizares

46. Encarnación Gil Valls

47. Maria Jordá Botella

48. Erminia Martínez Amigó

49. Maria Luiza Montesinos Orduńa

50. Józefina Moscardó Montalvá

51. Maria del Olvido Noguera Albelda

52. Crescencia Valls Espí

53. Maria de la Purificación Vidal Pastor

54. Maria del Carmen Viel Ferrando

55. Pilar Villalonga Villalba

56. Zofia Ximénez Ximénez

Członkowie Akcji Katolickiej z archidiecezji Walencji

57. Rafał Alonso Gutiérrez

58. Marino Blanes Giner

59. Józef Maria Corbín Ferrer

60. Karol Díaz Gandía

61. Salvador Damián Enguix Garés

62. Izmael Escrihuela Esteve

63. Jan Chrzciciel Faubel Cano

64. Józef Ramón Ferragud Girbés

65. Wincenty Galbis Gironés

66. Jan Gonga Martínez

67. Karol López Vidal

68. Józef Medes Ferrís

69. Paweł Meléndez Gonzalo

70. Józef Perpińá Nácher

71. Artur Ros Montalt

72. Pascual Torres Lloret

73. Emanuel Torró García

74. Józef Maria Zabal Blasco

Dominikanie

75. Hiacynt Serrano López

76. Ludwik Urban Lanaspa

77. Konstantyn Fernández Álvarez

78. Rafał Pardo Molina

79. Lucio Martínez Mancebo

80. Antoni Emanuel López Couceiro

81. Felicísimo Díez González

82. Saturio Rey Robles

83. Tirso Manrique Melero

84. Gumersindo Soto Barros

85. Lambert Maria de Navascués y de Juan

86. Józef Maria Muro Sanmiguel

87. Joachim Prats Baltueńa

88. Franciszek Calvo Burillo

89. Franciszek Monzón Romeo

90. Ramón Peiró Victori

91. Józef Maria Vidal Segú

92. Filip Jakub Meseguer Burillo

Kapłani z archidiecezji Saragossy

93. Emanuel Albert Ginés

94. Zósimo Izquierdo Gil

Franciszkanie

95. Pascual Fortuńo Almela

96. Placyd García Gilabert

97. Alfred Pellicer Muńoz

98. Salvador Mollar Ventura

Franciszkanie konwentualni

99. Modest Vegas Vegas

100. Dionizy Wincenty Ramos

101. Franciszek Remón Játiva

102. Alfons López López

103. Michał Remón Salvador

104. Piotr Rivera Rivera

Kapucyni

105. Aureliusz de Vinalesa (José Ample Alcaide)

106. Ambroży de Benaguacil (Luis Valls Matamales)

107. Piotr de Benissa (Alejandro Mas Ginestar)

108. Joachim de Albocácer (José Ferrer Adell)

109. Modest de Albocácer (Modesto García Martí)

110. German de Carcagente (Jorge María Garrigues Hernández)

111. Bonawentura de Puzol (Julio Esteve Flors)

112. Jakub de Rafelbuńol (Santiago Mestre Iborra)

113. Henryk de Almacera (Enrique García Beltrán)

114. Fidel de Puzol (Mariano Climent Sanchis)

115. Bernard de Lugar Nuevo de Fenollet (José Bleda Grau)

116. Pacyfik de Valencia (Pedro Salcedo Puchades)

Kapucynki

117. Maria Jezus (María Vicenta Masiá Ferragud)

118. Maria Weronika (María Joaquina Masiá Ferragud)

119. Maria Felicyta (María Felicidad Masiá Ferragud)

120. Isabela Calduch Rovira

121. Milagros Ortells Gimeno

Augustianka bosa

122. Józefa de la Purificación Masiá Ferragud

Jezuici

123. Tomasz Sitjar Fortiá

124. Konstantyn Carbonell Sempere

125. Piotr Gelabert Amer

126. Ramón Grimaltós Monllor

127. Paweł Bori Puig

128. Wincenty Sales Genovés

129. Józef Tarrats Comaposada

130. Dariusz Hernández Morató

131. Narcyz Basté Basté

132. Alfred Simón Colomina

133. Jan Chrzciciel Ferreres Boluda

Wierny świecki

134. Ludwik Campos Górriz

Salezjanie

135. Józef Calasanz Marqués

136. Jakub Buch Canals

137. Jan Martorell Soria

138. Piotr Mesonero Rodríguez

139. Antoni Martín Hernández

140. Recaredo de los Ríos Fabregat

141. Julian Rodríguez Sánchez

142. Józef Giménez López

143. Augustyn García Calvo

144. Józef Otín Aquilué

145. lvaro Sanjuan Canet

146. Franciszek Bandrés Sánchez

147. Sergiusz Cid Pazo

148. Józef Batalla Parramón

149. Józef Rabasa Bentanachs

150. Gil Rodicio Rodicio

151. Anioł Ramos Velázquez

152. Filip Hernández Martínez

153. Zachariasz Abadía Buesa

154. Jakub Ortiz Alzueta

155. Javier Bordás Piferer

156. Feliks Vivet Trabal

157. Miguel Domingo Cendra

158. Józef Caselles Moncho

159. Józef Castell Camps

160. Józef Bonet Nadal

161. Jakub Bonet Nadal

162. Aleksander Planas Saurí

163. Elizeusz García García

164. Juliusz Junyer Padern

Córki Maryi Wspomożycielki

165. Maria del Carmen Moreno Benítez

166. Maria Amparo Carbonell Muńoz

Tercjarze kapucyńscy Matki Boskiej Bolesnej

167. Wincenty Cabanes Badenas

168. Józef Arahal de Miguel (Bienvenido María)

169. Salvador Chuliá Ferrandis (Ambrosio María de Torrente)

170. Emanuel Ferrer Jordá (Benito María de Burriana)

171. Crescencio García Pobo

172. Wincenty Gay Zarzo (Modesto María de Torrente)

173. Urbano Gil Sáez

174. Augustyn Hurtado Soler (Domingo María de Alboraya)

175. Wincenty Jaunzarás Gómez (Valentín María de Torrente)

176. Salvador Ferrer Cardet (Laureano María de Burriana)

177. Emanuel Legua Martí (León María de Alacuás)

178. Justo Lerma Martínez (Francisco María de Torrente)

179. Józef Maria Llópez Mora (Recaredo María de Torrente)

180. Józef Llosá Balaguer

181. Paweł Martínez Robles (Bernardino María de Andújar)

182. Florentín Pérez Romero

183. Józef Maria Sanchís Monpó (Gabriel María de Benifayó)

184. Franciszek Tomás Serer

185. Timoteusz Valero Pérez

Wierna świecka

186. Carmen García Moyón

Sercanin

187. Marian Jan Maria de la Cruz García Méndez

Kapelan Kolegium La Salle de la Bonanova w Barcelonie

188. Leonard Olivera Buera

Bracia szkolni

189. Ambroży Leon (Pedro Lorente Vicente)

190. Florencjusz Marcin (Álvaro Ibáńez Lázaro)

191. Honorat Andrzej (Andrés Zorraquino Herrero)

192. Eliasz Julian (Julián Torrijo Sánchez)

193. Bertram Franciszek (Francisco Lahoz Moliner)

Karmelitanki miłosierdzia

194. Elwira Torrentallé Paraire de la Natividad de Nuestra Seńora

195. Róża Pedret Rull de Nuestra Seńora del Buen Consejo

196. Maria Calaf Miracle de Nuestra Seńora de la Providencia

197. Franciszka de Amezúa Ibaibarriaga de Santa Teresa

198. Maria Desamparados Giner Sixta del Sant. Sacramento

199. Teresa Chambó Palés de la Divina Pastora

200. Águeda Hernández Amorós de Nuestra Seńora de las Virtudes

201. Maria Dolores Vidal Cervera de San Francisco Javier

202. Maria de las Nieves Crespo López de la Santísima Trinidad

203. Ascensión Lloret Marco de San José de Calasanz

204. Maria de la Purificación Ximénez Ximénez de San José

205. Maria Józefa del Río Messa de Santa Sofía

206. Niceta Plaja Xifra de Santa Prudencia

207. Paula Isla Alonso de Santa Anastasia

208. Antonia Gosens Sáez de Ibarra de San Timoteo

209. Daria Campillo Paniagua de Santa Sofía

210. Erundina Colino Vega de Nuestra Seńora del Carmen

211. Consuelo Cuńado González del Santísimo Sacramento

212. Concepción Odriozola Zabalia de San Ignacio

213. Feliciana de Uribe Orbe de Nuestra Seńora del Carmen

214. Concepción Rodríguez Fernández de S. Magdalena

215. Justa Maiza Goicoechea de la Inmaculada

216. Klara Ezcurra Urrutia de Nuestra Seńora de la Esperanza

217. Cándida Cayuso González de Nuestra Seńora de los Ángeles

Siostra serwitka

218. Maria Guadalupe Ricart Olmos

Siostry pijarki

219. Maria del Nińo Jesús (María Baldillou Bullit)

220. Presentación de la Sagrada Familia (Pascuala Presentación Gallén Martí)

221. Maria Luiza de Jesús (María Luisa Girón Romera)

222. Carmen de San Felipe Neri (Nazaria Gómez Lezaun)

223. Klementyna de San Juan Bautista (Antonia Riba Mestres)

224. Maria de Jesús (María de la Encarnación de la Iglesia de Varo)

Wierne świeckie z Urugwaju

225. Dolores Aguiar-Mella Díaz

226. Consuelo Aguiar-Mella Díaz

Klaretynka

227. Maria Patrocinio Giner Gomis de San Juan

Małe Siostry od Samotnych Starców

228. Józefa de San Juan Ruano García

229. Dolores de Santa Eulalia Puig Bonany

Tercjarki kapucyńskie od Świętej Rodziny

230. M. Wiktoria Quintana Argos (Rosario de Soano)

231. Maria Fenollosa Alcaina (Francisca Javier Rafelbuńol)

232. Emanuela Fernández Ibero (Serafina de Ochovi)

Członek Akcji Katolickiej z Lleidy

233. Franciszek Castelló i Aleu

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao