Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Kazimierz Panuś

ŚWIĘTA KINGA

ISBN: 978-83-7505-375-3

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Wstęp 5
Święci władcy 7
Walcząca za swój ród 11
W węgierskiej rodzinie królewskiej 13
W nowej ojczyźnie 17
Dziewicze małżeństwo 24
Współrządzenie krajem 28
Pani Ziemi Sądeckiej 32
Odkrywczyni żup solnych 35
Starania o kanonizację św. Stanisława 39
Troska Kingi o życie moralne poddanych 42
Pożegnanie z Krakowem 45
Fundatorka klarysek w Starym Sączu 51
Klaryska 56
Wobec pasterzy Kościoła 63
Bóg najwyższym dobrem księżnej 68
Ubóstwo i pokora Kingi 75
Pokuta i umartwienie Kingi 78
Zatroskana o bliźniego 82
Matka ludu i ojczyzny 85
Troska o oświatę i kulturę polską 87
Radosna święta 89
Śmierć Kingi i jej kult 91
Zakończenie 93
Literatura poświęcona św. Kindze 95

Wstęp

Tak jak wysokie szczyty przyciągają człowieka i zachęcają do ich zdobycia, pomimo wszelkich związanych z tym trudów, tak też jest i ze świętością. Jest ona bezcennym skarbem, wieńczącym duchowe zmagania człowieka, by w możliwie największym stopniu upodobnić się do Boga, który jest świętym w pełnym tego słowa znaczeniu. Będąc jedynym źródłem świętości, po trzykroć świętym, Bóg pragnie, by jego lud, wydzielony spośród innych narodów, uświęcał się. Dlatego też w Starym Testamencie kierował do Izraela usilne wołanie: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).

Wezwanie to nabrało nowej mocy w Nowym Przymierzu. Ponieważ Bóg jest święty, wobec tego świętymi powinni być także ci, których On wybrał. Dlatego też Chrystus zachęca: „Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5, 48). W podobny sposób apeluje do chrześcijan św. Piotr: „W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał” (1 P 1, 16).

Myśl ta zawsze inspirowała chrześcijan w dążeniu do doskonałości. W naszych czasach najlepiej wyraził ją sobór watykański II w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Nawiązując do słów Chrystusa: „świętymi bądźcie”, dokument ten podkreślił głoszoną w Ewangelii naukę o powszechnym powołaniu wiernych do świętości: „Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości; dzięki zaś tej świętości chrześcijan także w społeczności ziemskiej rozwija się bardziej godny człowieka sposób życia” (KK 40).

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: biografia święta Kinga hagiografia Kinga Kunegunda
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W