Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Biały opłatek

Przywitanie dzieci w kościele

(Po wejściu do kościoła śpiew na mel. „Króluj nam, Chryste")

Przyjdźcie, o dziatki, do stóp Chrystusa
I złóżcie Mu dar ze siebie!
On czeka na was w Hostii ukryty
I mieszka tutaj jak w niebie.

Przyjdźcie, o dziatki, tu, do Chrystusa
Uklęknąć u stóp ołtarza!
On czuwa dla was we dnie i w nocy,
On łaska swoją obdarza.

Przyjdźcie, o dziatki czyste, niewinne,
Wyście radością Kościoła.
Chrystus was czeka, Chrystus was woła,
Chrystus z miłością was wzywa!

Przyjdźcie, o dziatki, otwórzcie serca,
Niech Chrystus w nich zakróluje.
On za was umarł, wziął postać chleba
I ponad wszystko miłuje!

Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał,
Dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał.
Zaprosiłeś Pana w duszy swej czystości,
On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.
Zaufaj Jemu, a będziesz dobrym człowiekiem,
Pomagaj ludziom i radość nieś uśmiechem.

Ten dzień dziś najpiękniejszy,
Dla młodej duszy raj,
Gdy kwiaty wonne kwitną,
Gdy śpiewa cudny maj.

Weź biedne Twoje serce
W promieni blasku róż
I stań przed tronem Pana,
Pod stopy Pana złóż.

Twe życie jest cieniem,
Twe życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
Więc kochaj Jezusa,
Tę chwilę masz tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie!...

Oddaj się w ręce Boga
I strzeż czystości duszy,
A wszelka moc zdradziecka
na tobie kły swe skruszy.

I dojdziesz nieskalany
Do niebios jasnych droga,
Lecz z wiarą i ufnością
Oddaj się w ręce Boga.

Jezus przychodzi

Gdy wchodzisz, Jezu, do serduszka mego,
Jak Cię przywitam, jakież dzięki złożeń...
Gorące akty, co z serca pełnego miłości płyną
Przyjąć racz, o Boże!

Kochać Cię pragnę, ile sił mi stanie -
Za Twoją miłość nie mającą miary...
Me serce całe weź dla Siebie, Panie,
Przymnóż mi tylko miłości i wiary!

Radość w sercu

W sercu radość,
W duszy szczęście.
Takiej chwili
Nigdy zadość,
Takie chwile
Jak najczęściej!

Jezus Gościem
Mojej duszy,
Wielkie szczęście mnie zalewa!
Niechaj cały świat usłyszy,
Jak mi radość
W sercu śpiewa!

Biały opłatek

Komunii opłatek biały,
bielszy nad śniegi, lilije,
spoczywa na drżących mych ustach
i w duszy mojej się kryje.

A potem to nie wiem sama,
co ze mną całą się dzieje,
czy niebo się samo otwiera,
czy ziemia jeszcze istnieje...

Bo Chrystus tak dziwnie przemawia,
tak długo, tak tkliwie, serdecznie,
wzrok jakby na chwilę zatrzymał,
że chciałbyś, by trwało to wiecznie.

Pierwszy raz

Pan Jezus po raz pierwszy
w naszych serduszkach zagościł,
dlatego wśród nas dzisiaj
tyle jest szczęścia, radości.

Słońce się do nas uśmiecha,
ptaszki śpiewają weselej
i wszyscy się z nami cieszą,
żeśmy Jezusa przyjęli.

Serca Mu nasze otwarliśmy,
prosić będziemy o łask wiele,
aby Pan Jezus w nas mieszkał
jak gdyby w pięknym kościele.

Jezus, mój Bóg

Serce moje ptakiem wzlata,
Najradośniej wita Cię,
zrywam kwiaty, sypię róże
Na spotkanie Twe.

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze -
Jak przyjaciel, jak mój brat:
Łaską Chleba z Wieczernika,
Blaskiem rozpromieniasz świat.

Serce moje jak skowronek
Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:
Jezus, Bóg mój, już się zbliża -
Jego Ciało, Boska Krew...

Dzięki Ci, Boże!

Kiedy klękniecie przed białym stołem,
by po raz pierwszy przyjmować Pana,
to wtedy radość nad waszym czołem,
radość w niebiosach słońca skąpana,
niechaj zaświeci żywym płomieniem,
miłością wielką, świętym wzruszeniem!

A kiedy Jezus ukryty w Hostii,
zstąpi do waszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagości -
wtedy niech każdy z was cicho westchnie:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł!
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.

I niech ta Miłość czysta jak serce,
w którym Pan Jezus przebywa chętnie,
z każdym dniem mnoży się w nas coraz więcej,
czyściej, potężniej i coraz piękniej!

Przenajświętszy Sakrament

W Przenajświętszym Sakramencie
Mój jedyny Bóg -
Moja miłość, szczęście moje,
Światło życia dróg.
Jezusowi w Hostii białej
Śpiewam pieśń mych dni...
Ukochany Pan i Zbawca
Spełnia wszystkie sny.
Pod osłoną kruszyn chleba
Bóg majestat skrył.
Moją wiarę, cześć i chwałę
Głoszę z wszystkich sił.
Niechaj będzie uwielbiony
Ten, co stworzył świat:
W białej Hostii utajony
Mój Król i mój Brat.

Wanda Łakowicz

Boże utajony

Boże w Hostii utajony,
Święte Ciało Pana,
Z niebem, z światem rozmodlonym
Padam na kolana...
Wierzę w Ciebie,
Ufam Ci,
Tyś mnie zbawił,
Strzeżesz Ty.
Kocham Ciebie, proszę Cię :
Weź w opiekę dziecko Swe!

Wanda Łakowicz


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa sakrament komunia wiersze msza hostia eucharustia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W