Komunikat z 338 Zebrania Plenarnego KEP

Komunikat z 338 Zebrania KEP na Jasnej Górze, 23.11.2006

W dniu 23 listopada 2006 r., po zakończeniu rekolekcji biskupich, odbyło się na Jasnej Górze 338. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji, w obecności Nuncjusza Apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka.

1. Rekolekcje i obrady odbywały się w czasie, gdy w kopalni «Halemba» w Rudzie Śląskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym straciło życie 23 górników. Biskupi polecają Bogu ofiary tragedii i wyrażają serdeczne współczucie ich rodzinom. Są bardzo zatroskani o bezpieczeństwo i warunki pracy górników. W liturgiczne wspomnienie św. Barbary, 4 grudnia, pamiętajmy w modlitwie o górnikach, ich rodzinach i o ludziach bezrobotnych.

2. Pasterze Kościoła przypominają, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który będziemy przeżywać pod hasłem «Przypatrzmy się powołaniu naszemu», nawiązującym do zachęty św. Pawła.

3. Nasze powołanie do życia i zbawienia zaczyna się i urzeczywistnia przede wszystkim w rodzinie. Mając to na uwadze, biskupi skierowali do wiernych list na Niedzielę Świętej Rodziny. Przypominają jednocześnie odwieczną i niezmienną prawdę o godności życia ludzkiego. Jest ono święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci ze względu na to, że od Boga pochodzi i do Boga należy. Podstawowym obowiązkiem rodziny, Kościoła i państwa jest troska o każde życie ludzkie, także przez jego ochronę konstytucyjną. Biskupi zwracają się do wszystkich wiernych z prośbą o modlitwę w tej ważnej sprawie, polecając ją zwłaszcza zakonom kontemplacyjnym.

4. Pasterze Kościoła kontynuowali prace nad zmianami w statucie Konferencji Episkopatu, zaleconymi w całym Kościele przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Równocześnie ustalono kalendarium czynności Episkopatu na rok 2007 i zaaprobowano szereg ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich. W związku z przypadającym w uroczystość Chrystusa Króla świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży biskupi zachęcają wiernych świeckich do czynnego angażowania się w dzieło ewangelizacyjne Kościoła.

5. Biskupi przyjęli z zadowoleniem wzrost frekwencji w ostatnich wyborach samorządowych. Wyrażają też nadzieję, że ci, których społeczeństwo obdarzyło lub obdarzy zaufaniem, będą solidarnie pracowali dla dobra wspólnego swoich społeczności lokalnych i całego kraju.

6. Dnia 13 grudnia br. przypada 25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Biskupi zachęcają do modlitwy za ofiary tamtych tragicznych wydarzeń, jak i do wdzięczności Bogu za dar odzyskanej wolności, okupionej ofiarą wielu ludzi. Przypominają zarazem opatrznościową rolę, jaką odegrał Sługa Boży Jan Paweł II przez solidarność ze swoim Narodem, wyrażającą się w modlitwie, słowie i pielgrzymkach do Ojczyzny.

Adwent jest czasem przygotowania się na przyjście Słowa, które stało się Ciałem. Niech to przygotowanie wyraża się przez nasz udział w Mszach św. roratnich, w rekolekcjach i dniach skupienia oraz w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego, w tym także w pomocy katolikom na Wschodzie.

Zawierzając nowy rok duszpasterski Najświętszej Maryi Pannie, biskupi błogosławią wszystkim Rodakom w kraju i za granicą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Podpisali:

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na 338. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 23 listopada 2006 r.

Po tragedii w kopalni «Halemba»W niedzielę 26 listopada 2006 r., pięć dni po katastrofie w kopalni «Halemba» w Rudzie Śląskiej, w której zginęło 23 górników, Ojciec Święty po modlitwie «Anioł Pański» powiedział po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W mojej modlitwie łączę się dzisiaj szczególnie z rodzinami górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni «Halemba» w Rudzie Śląskiej. Proszę, by Chrystus Król Wszechświata przyjął zmarłych do swej chwały w niebie, a ich rodziny i was wszystkich umocnił pokojem i nadzieją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

22 listopada, nazajutrz po katastrofie, kiedy trwała jeszcze akcja ratunkowa, Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone wysłał w imieniu Papieża do abpa Damiana Zimonia telegram kondolencyjny następującej treści:

Jego Ekscelencja

Abp Damian Zimoń

Metropolita Katowicki

Jego Świątobliwość Benedykt XVI z bólem przyjął wiadomość o katastrofie, jaka w dniu wczorajszym wydarzyła się w Kopalni Węgla Kamiennego «Halemba», w której poniosło śmierć ośmiu górników, a o piętnastu nie ma nadal wieści.

Ojciec Święty zawierza dusze zmarłych miłosiernemu Bogu, prosząc, aby przyjął ofiarę ich trudu i życia i by wprowadził ich do swej chwały. Poleca opiece Bożej tych, którzy — jak mamy nadzieję — zostali ocaleni. Serdeczną modlitwą otacza rodziny zmarłych i wszystkich, którzy opłakują ich nagłe odejście. Z serca udziela im swego Apostolskiego Błogosławieństwa, którym obejmuje całą archidiecezję katowicką.

Watykan, 22 listopada 2006 r.

Kard. Tarcisio Bertone

Sekretarz Stanu

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama