Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Apel Kościołów w Polsce do Senatorów Rzeczypospolitej PolskiejMy, niżej podpisani, apelujemy do Senatorów RP o wycofanie projektu ustawy o likwidacji Funduszu Kościelnego (druk nr 771).

Projekt ten stanowi zagrożenie dla realizacji wielu ważnych zadań, jakie pełnią Kościoły i związki wyznaniowe w polskim społeczeństwie. W naszym odczuciu nosi on znamiona działań zmierzających do osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Poza tym narzuca opinii społecznej ideologiczną interpretację zadań Funduszu Kościelnego, pomijając fakt utworzenia go jako formę rekompensaty za majątek Kościołów przejęty przez Państwo.

Podkreślamy, że środki finansowe pochodzące z tego Funduszu umożliwiają wypełnianie Kościołom i związkom wyznaniowym szeregu istotnych zadań. Wspierają działalność charytatywną, oświatową i wychowawczą. W niektórych wypadkach środki te przeznaczane są na współfinansowanie projektów ratowania zabytków sztuki sakralnej, należących do dziedzictwa narodowego. Pomagają też w zapewnieniu ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego części osób duchownych, które nie osiągają dochodów, wynikających z umowy o pracę. Duchowni ci natomiast wykonują w większości zadania i prace, które bez wątpienia należy ocenić jako społecznie użyteczne.

W niektórych z tych zadań, np.: w opiece nad młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i chorymi, Kościoły i związki wyznaniowe wspomagają Państwo.

Zwracamy ponadto uwagę, że ww. projekt nie był konsultowany z żadnym z naszych Kościołów.

W związku z tym raz jeszcze apelujemy do Senatorów o odstąpienie od zamiaru przyjęcia ustawy o likwidacji Funduszu Kościelnego.

 

Ks. Paweł Lazar

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

Ks. Andrzej Seweryn

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Bp Janusz Jagucki

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

Bp Edward Puślecki

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY

Ks. Henryk Dąbrowski

KOŚCIÓŁ

POLSKOKATOLICKI

Bp Mieczysław Czajko

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY

Ks. Jerzy Tofiluk

POLSKI AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

Bp Marek Izdebski

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY

Bp Piotr Libera

KOŚCIÓŁ KATOLICKI


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: działalność charytatywna szkoły katolickie finanse Kościoła Fundusz Kościelny oświata chrześcijańska majątek kościelny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W