Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


SEP — 2.4.1-29

Warszawa, dnia 10 lutego 2005 r.Oświadczenie

Szanowny Panie Marszałku,

na najbliższym posiedzeniu Sejmu przewidziane jest (warunkowo) pierwsze czytanie kontrowersyjnego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. W związku z tym pragniemy przypomnieć stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażone w Oświadczeniu z dnia 21 września 2004 r. Biskupi Polscy w całej rozciągłości je podtrzymują i dlatego pozwalamy je sobie Panu przypomnieć, jako nowemu Marszałkowi Sejmu:

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski z całą mocą sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy 3215), która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.

Obecnie funkcjonujące prawo chroniące życie od poczęcia przyniosło pozytywne skutki dla dziecka i matki oraz korzystne zmiany w świadomości społecznej, co potwierdzają kolejne sprawozdania rządowe.

Tymczasem nowy projekt ustawy proponuje swobodę wykonywania aborcji u małoletnich dziewcząt bez informowania rodziców, obowiązkową edukację seksualną od 1 klasy szkoły podstawowej oraz finansowanie z budżetu państwa aborcji, środków antykoncepcyjnych i zabiegów sztucznej prokreacji.

Projekt ustawy o tzw. świadomym rodzicielstwie narusza konstytucyjne zasady ochrony ludzkiego życia i zdrowia, prawo do równego traktowania wszystkich obywateli, poszanowania macierzyństwa i rodzicielstwa oraz prawa rodziców. Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego.

Zamiast zwiększania pomocy kobietom brzemiennym i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych projekt ustawy zakłada drastyczne obniżenie standardów ochrony ludzkiego życia i zdrowia, demoralizację dzieci i młodzieży, odsuwa rodziców od decydowania o istotnych sprawach ich dzieci oraz powoduje ogromne wydatki budżetu państwa.

Mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, za Pana pośrednictwem apelujemy do wszystkich Pań Posłanek i Panów Posłów o odrzucenie projektu ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Pragniemy również zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 roku za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Z wyrazami szacunku

+ Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski


Szanowny

Pan Włodzimierz CIMOSZEWICZ

Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6

00-902 WARSZAWAopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sejm macierzyństwo aborcja przerywanie ciąży antykoncepcja demoralizacja prokreacja prawo do życia ustawa aborcyjna Włodzimierz Cimoszewicz prawa rodziców Ustawa o świadomym rodzicielstwie finansowanie antykoncepcji
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W