Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XI ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW (2-23 X 2005 r.)
Abp Thomas Christopher Collins
Metropolita Edmontonu (Kanada)

Tajemnica wiaryWinniśmy postrzegać Eucharystię nade wszystko jako misterium wiary, w którym spotykamy zmartwychwstałego Chrystusa, którego przyjścia w chwale oczekujemy, a także jako Boski dar, otwierający przed nami wrota nieba. Takie podejście do Eucharystii występowało na początku dziejów Kościoła, w Apokalipsie, która wyrosła ze sprawowania Eucharystii i ukazuje nam jej znaczenie.

Chrześcijanie czasów Apokalipsy stali przed wyzwaniami co najmniej tak wielkimi jak nasze, jednakże widzieli owe wyzwania w kontekście wizji dworu niebieskiego. My także powinniśmy przeżywać każde sprawowanie Eucharystii jako dostęp do owego świata chwały; pozwoli nam to postrzegać nasze zmagania uczniów Chrystusa w napełniającym nas mocą świetle zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana. Dar perspektywy apokaliptycznej, jaki otrzymujemy od Boga podczas każdego sprawowania Eucharystii, sprawia, że jaśniej postrzegamy kwestie moralne, które napotykamy na naszej codziennej drodze.

Aby wieść autentycznie chrześcijańskie życie, potrzebujemy także apokaliptycznego poczucia, że czas jest krótki. Kiedy uświadamiamy sobie, że spieszymy na spotkanie z Chrystusem, umiemy właściwie oceniać wymogi naszego przemijającego świata i przeżywać każdą krótką chwilę w całej jej pełni. Eucharystia, jak nic innego, przypomina nam o ponownym przyjściu Pana, i ta właśnie świadomość winna zrodzić w nas poczucie, że czas zbawienia jest bliski. A zatem, kiedy jesteśmy rozsyłani na zakończenie liturgii eucharystycznej, czujemy, że powinniśmy żyć w zgodzie z Chrystusem Panem, którego spotkaliśmy.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół Eucharystia Apokalipsa czas ciało Chrystusa tajemnica wiary czasy ostateczne perspektywa apokaliptyczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W