Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XI ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW (2-23 X 2005 r.)
Łaciński patriarcha Jerozolimy
Michel Sabbah
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Krajów Arabskich

Przemiana świata1. W Jerozolimie została ustanowiona Eucharystia i Jerozolima jest miejscem misterium Odkupienia. Dziś Eucharystia, rzeczywista obecność, jest tam we wszystkich sanktuariach, we wszystkich kościołach parafialnych miast i wsi. Tej obecności eucharystycznej brak natomiast od stuleci w samym Wieczerniku.

Ponadto w Ziemi Świętej dzisiaj i od wielu już lat trwają konflikty, szerzy się nienawiść i śmierć, przelewana jest krew i znieważana godność człowieka. Jednocześnie ziemia ta dąży do pokoju i do Boga, jedynego źródła prawdziwego pokoju. Tymczasem człowiek, arbitralnie używając władzy, godzi w siebie i w bliźniego, z ziemi Bożej czyniąc ziemię tylko ludzką.

2. W związku z tym chcę wskazać na jeden aspekt społecznego wymiaru Eucharystii (por. Instrumentum laboris, n. 79). Eucharystia jest pokarmem dla duszy oraz źródłem siły i czynnej obecności chrześcijan w społeczeństwie. Aby była tak pojmowana, trzeba na nowo wychowywać do Eucharystii, mówiąc chrześcijanom w Ziemi Świętej, że adoracja, Msza św., komunia to nie pobożne praktyki, lecz życie we wspólnocie z parafią, a jednocześnie we wspólnocie wychodzącej poza parafię: z miastem czy wsią i z całym krajem. Ta «reedukacja» ma uwolnić chrześcijan, którzy stanowią mniejszość, od kompleksu niższości oraz pozwoli im przejść od pobożności będącej «ucieczką» do pobożności, z której rodzi się misja. Potrzebni są ludzie, którzy po adoracji wracają do swego świata i biorą udział w jego budowaniu, stają się jego budowniczymi, a nie zachowują się jak słabi, mający mnóstwo roszczeń i żalów, niczym nieletni, domagający się obrony. Poprzez Eucharystię i adorację chrześcijanie upodabniają się do Chrystusa i jako prawdziwi Jego czciciele zyskują pozycję, której nikt inny nie mógłby im dać. Przez adorację i swą wiarę w realną obecność chrześcijanin daje świadectwo obecności Boga w społeczeństwie i podczas konfliktu. A dzięki obecności Boga zapanuje między wszystkimi, wielkimi i małymi, silnymi i słabymi równość, ponieważ wszyscy są osobami kochanymi przez Boga, Stwórcę i Odkupiciela, i wszyscy razem znajdą drogi wiodące do pokoju i pojednania.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Eucharystia społeczeństwo msza św. pobożność misja przemiana Jerozolima Ziemia Święta realna obecność ucieczka od życia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W