Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XI ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW (2-23 X 2005 r.)
Kard. Adrianus Johannes Simonis
Metropolita Utrechtu
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Holandii

Kryzys wiaryWierni są wystawieni na wpływy zlaicyzowanego i indywidualistycznego świata oraz płynące z niego bodźce. Dzisiejsze złożone problemy mogą oddziaływać na wiernego w różnym stopniu, w zależności od tego, na ile potrafi on żyć tajemnicą Eucharystii.

Udział w niej oraz pragnienie wyrażenia jedności eucharystycznej zmuszają, a przynajmniej skłaniają do zweryfikowania pojmowania wiary w ten sakrament.

W dniu Pańskim wielu ludzi wybiera — niekiedy pod przymusem — inne zajęcia, które niestety stają się ważniejsze od spotkania z Panem.

Wszystko to podważa centralną rolę Eucharystii. Niszczy także tkankę społeczną wspólnoty wiary.

Ogólnie mówiąc obraz, jaki się zarysowuje, to pewna dewaluacja, inflacja Eucharystii.

Przede wszystkim, trzeba być wyrozumiałym i brać pod uwagę wszelkie uwarunkowania, jakim podlegają mężczyźni i kobiety.

Kryzys ma o wiele głębsze korzenie. Wiąże się on z poczuciem i rozumieniem tego, czym jest dar i czym jest ofiara. Osoba, która otrzymuje i dziękuje, wie, co znaczy dawać, i jest uwrażliwiona na ofiarę, także na złożenie siebie w ofierze, tak jak Chrystus.

Czyż nie powinniśmy wciąż przypominać o tym zasadniczym rozumieniu życia jako daru i ofiary?

Zmiany strukturalne, jak na przykład dopuszczenie do kapłaństwa mężczyzn żonatych, nie wydają się rozwiązaniem.

Czyż to właśnie nie kapłaństwo w celibacie oraz życie zakonne są świadectwem tej zasadniczej intuicji? Zacznijmy żyć bardziej eucharystycznie, aby w ten sposób przygotować «drogę do odkrycia na nowo wartości Eucharystii».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ofiara Kościół Eucharystia wspólnota wiary dar kryzys wiary zniesienie celibatu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W