List pasterski z okazji rozpoczęcia Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej

List pasterski wystosowany 1 czerwca 1996

W sobotę 29 czerwca, w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, patronów naszej diecezji, powitamy w gliwickim kościele katedralnym Kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. W uroczystości tej weźmie udział Episkopat Polski oraz Nuncjusz Apostolski. Z tym dniem rozpocznie się w diecezji gliwickiej, w piątym roku jej istnienia, Nawiedzenie Matki Boskiej w Jej Obrazie Jasnogórskim. Nawiedzenie to obejmie wszystkie parafie i trwać będzie do 7 grudnia br.

Przed trzydziestu laty gościła u nas Matka Boska w Obrazie Jasnogórskim, ale tylko w części obecnej diecezji, gdyż po tzw. "uwięzieniu obrazu", w rejonie lubliniecko-tarnogórskim wędrowały tylko same ramy.

 

I. Więzy Gliwic z Jasną Górą.

Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej jest nam bardzo bliski. Właśnie tu z Gliwic, z Ziemi Śląskiej, podążały w ciągu wieków na Jasną Górę niezliczone rzesze wiernych. Od 1626 roku pielgrzymowali Gliwiczanie i wierni z okolicznych miast i wiosek na Jasną Górę. Więzy Gliwic z Jasną Górą musiały być wyjątkowe, skoro w 1682 roku malarz na odwrotnej stronie Cudownego Obrazu Jasnogórskiego umieścił widok miasta Gliwic, obok widoków Raciborza, Krakowa i Torunia.

Znamienna jest notatka w protokóle posiedzeń gliwickiego magistratu pod datą 3 lipca 1743 roku. Notatka stwierdza, że w urzędzie są pustki, bo "magistrat i większość mieszczan poszli z procesją do Częstochowy". Tej tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę nie przerwano. Obecnie, po utworzeniu diecezji gliwickiej, jest to już pielgrzymka diecezjalna.

II. Niech Maryja wspomaga na drodze pojednania z Bogiem.

Tegoroczne Nawiedzenie naszej diecezji przez Matkę Boską w Obrazie Jasnogórskim, jest jakby rewizytą za 370 lat pielgrzymowania z Gliwic na Jasną Górę.

Pielgrzymi przybywający na Jasną Górę, chcąc się zbliżyć do Czarnej Madonny, przechodzą przez kaplicę - przedsionek - z rzędami konfesjonałów. Tam Maryja dodaje odwagi do oczyszczenia duszy, dodaje odwagi do nawrócenia, do pojednania się z Bogiem. Maryja przybywa do nas, by powiedzieć: "zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn" (J 2, 5), a On w tym roku duszpasterskim mówi "nawracajcie się", pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z braćmi i siostrami, twórzcie ojczyznę zgody i miłości. Stąd też zawołanie, jakie ma towarzyszyć Jej peregrynacji w naszej diecezji: "Na drogach pojednania - wspieraj nas Maryjo". Maryja "obrana ku obronie naszego narodu" jest Matką Chrystusa i chce nas wciąż do Niego prowadzić. Z Cudownego Obrazu chce nam również dodać odwagi do nawrócenia, do pojednania się z Bogiem. Na drodze Jej spojrzenia ku nam, także w naszych świątyniach, będą stały konfesjonały. Ona swoim macierzyńskim sercem ujmuje się za każdym człowiekiem, zwłaszcza pogrążonym w grzechu; nazywamy Ją przecież "ucieczką grzeszników". Ona czyni wszystko, by grzesznik mógł znaleźć drogę do Jej Syna. Przez Chrystusa zaś dany nam został sakrament pokuty, pojednania. Dzięki temu możemy mocą Ducha Świętego pojednać się z Bogiem i czystym sercem wołać Abba - Ojcze. Jak to dobrze, że Nawiedzenie Maryi w Jasnogórskiej Ikonie przypada w naszej diecezji w Roku Pojednania.

 

III. Niech Maryja wspomaga na drodze pojednania z braćmi i siostrami.

Drodzy Bracia i Siostry!

Ten szczególny czas Nawiedzenia, jaki zostaje nam dany w roku pojednania z Ojcem w Jezusie Chrystusie, osiągnie swój cel, kiedy przekształci się w wysiłek każdego i wszystkich na rzecz pojednania nie tylko wśród uczniów Chrystusa, ale także pomiędzy wszystkimi ludźmi. Nasze pojednanie z Bogiem w Chrystusie musi znaleźć bardzo wyraźne odbicie w życiu codziennym przez pojednanie z braćmi i siostrami. Podkreśla to Jezus Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Pojednanie z ojcem nie wystarczyło; trzeba było jeszcze pojednania z bratem. Trudniejsza była droga doprowadzenia do pojednania z bratem. Musiało ono nastąpić, jeśli pokój
i radość miały zapanować w rodzinie.

Jeśli między swoimi dziećmi staje Maryja w Cudownym Wizerunku, to pragnie Ona, by dzieci były też między sobą pojednane.

Ojciec Święty Jan Paweł II przybywając na Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry podkreślił, że nawiedza Maryję w Jasnogórskim Obrazie, aby wypraszać Jej pomoc w dziele pojednania. Stwierdził między innymi, że nasza ziemia potrzebuje wielorakiego pojednania z braćmi, pojednania w rodzinach, pojednania w środowiskach pracy. Tego nam trzeba dziś i w naszej diecezji. Więc wykorzystajmy Jej pomoc w czasie Nawiedzenia. Chciejmy Ją błagać o przemożne, cudowne wstawiennictwo w tym względzie. Niech i na tej drodze pojednania między braćmi i siostrami wspiera nas Maryja.

Wpatrzeni w Ikonę Czarnej Madonny chciejmy, tak jak Ona to potrafiła, wsłuchiwać się w czasie Nawiedzenia w słowo Boże i przyjąć je, tak jak Ona je przyjmowała, by mogło dojść w każdym z nas do zjednoczenia z Chrystusem i z naszymi braćmi. Życzeniem Chrystusa było przecież: "aby wszyscy stanowili jedno... aby świat uwierzył" (J 17, 21), że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami.

Drodzy Bracia i Siostry!

Oto przed nami program na czas Nawiedzenia Maryi w Obrazie Jasnogórskim w naszej diecezji. Do godnego przeżycia szczególnych rekolekcji z Maryją przygotujmy się także zewnętrznie. Zaplanujmy już teraz czas na dni Nawiedzenia. Przygotujmy na dzień przyjęcia Obrazu nasze świątynie, trasy przejazdu, domy, odnówmy nasze krzyże i kapliczki przydrożne.

Na rozpoczęcie peregrynacji zapraszam do kościoła katedralnego kapłanów, osoby zakonne, delegacje wiernych z poszczególnych dekanatów. Początek nabożeństwa powitalnego o godz. 1430 w sobotę 29 czerwca. Samo przywitanie Obrazu o godz. 1500.

Wszystkich wiernych proszę o modlitwę w intencji owocnego wykorzystania Nawiedzenia naszej diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim.

Módlmy się już dziś i przez cały czas Nawiedzenia słowami maryjnej antyfony:

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
	Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
	W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
	Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
	Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, 
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, O Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Amen.

Wasz Biskup

+ Jan Wieczorek

 

Gliwice, dnia 1 czerwca 1996 r.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama