reklama

Mędrcy reprezentują narody w drodze do Boga

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - 6.01.2013

Drodzy Bracia i Siostry!

Przepraszam za spóźnienie. Wyświęciłem czterech nowych biskupów w Bazylice św. Piotra i liturgia trochę się przedłużyła. Ale dziś świętujemy przede wszystkim Epifanię Pana, Jego objawienie się narodom, podczas gdy liczne Kościoły wschodnie, zgodnie z kalendarzem juliańskim, obchodzą Boże Narodzenie. Ta nieznaczna różnica, powodująca, że nakładają się na siebie te dwa wydarzenia, uwydatnia fakt, że to Dzieciątko, urodzone w prostej grocie betlejemskiej, jest światłością świata, że ukierunkowuje wędrówkę wszystkich ludów. To zestawienie zmusza do refleksji także z punktu widzenia wiary: z jednej strony, w Boże Narodzenie widzimy wiarę Maryi, Józefa i pasterzy wobec Jezusa; dzisiaj, w uroczystość Objawienia Pańskiego — wiarę trzech Mędrców, przybyłych ze Wschodu, aby adorować króla Żydów.

Dziewica Maryja wraz ze swym oblubieńcem reprezentują «szczep» Izraela, ową «resztę» zapowiadaną przez proroków, z której miał się narodzić Mesjasz. Natomiast Mędrcy reprezentują ludy, a możemy także powiedzieć: cywilizacje, kultury i religie, które są, że tak powiem, w drodze do Boga, w poszukiwaniu Jego królestwa pokoju, sprawiedliwości, prawdy i wolności. Najpierw istnieje zarodek, w osobie przede wszystkim Maryi, «córy Syjonu»: zaczątek Izraela, ludu, który zna i wierzy w tego Boga, który objawia się patriarchom i w ciągu historii. Ta wiara osiąga swoje wypełnienie w Maryi, w pełni czasów; w Niej, «błogosławionej, która uwierzyła», Słowo stało się ciałem, Bóg «pojawił się» na świecie. Wiara Maryi stała się pierwociną i wzorem wiary Kościoła, ludu Nowego Przymierza. Ale jest to od początku lud powszechny, i to widzimy dzisiaj w postaciach Mędrców, którzy docierają do Betlejem, idąc za światłem gwiazdy i kieruje się wskazaniami Pisma Świętego.

Św. Leon Wielki mówi: «Abrahamowi zostało niegdyś przyrzeczone niezliczone potomstwo, (...) a miało ono powstać nie jako potomstwo naturalne, lecz zrodzone z żywej wiary» (Kazanie 3 na Objawienie Pańskie, 1: PL 54, 240). Wiara Maryi może być porównana z wiarą Abrahama: jest Ona nowym początkiem tej samej obietnicy, tego samego niezmiennego planu Boga, który znajduje teraz swoje całkowite wypełnienie w Jezusie Chrystusie. A światło Chrystusa jest tak jasne i silne, że sprawia, iż zrozumiały staje się zarówno język wszechświata, jak i Pisma Świętego, tak że wszyscy ci, którzy, podobnie jak Mędrcy, są otwarci na prawdę, mogą ją rozpoznać i kontemplować Zbawiciela świata. Św. Leon mówi: «Niechże więc wejdzie do rodziny patriarchów całość narodów (...). Niech wszystkie narody (...) oddają pokłon Stwórcy wszechświata. I nie tylko Judea, ale cała ziemia niech pozna Boga» (tamże). W tej perspektywie możemy również postrzegać święcenia biskupie, których z radością udzieliłem dziś rano w Bazylice św. Piotra: dwóch nowych biskupów pozostanie w służbie Stolicy Apostolskiej, a dwaj wyjadą w świat, aby być papieskimi przedstawicielami w dwóch krajach. Módlmy się za każdego z nich, za ich posługę i o to, aby światło Chrystusa jaśniało na całym świecie.

Boże Narodzenie w Kościołach Wschodnich

Drodzy Bracia i Siostry!

Jak już wspomniałem, jutro Kościoły Wschodnie, które posługują się kalendarzem juliańskim, będą obchodzić Boże Narodzenie: w radości wspólnej wiary kieruję do nich najserdeczniejsze życzenia pokoju i zapewniam o szczególnej pamięci w modlitwie.

Dzień Misyjny Dzieci

Dzisiaj we Włoszech przypada dzień Świętego Dziecięctwa, poświęcony dzieciom, które angażują się w krzewienie Ewangelii i konkretną pomoc swoim najbardziej potrzebującym rówieśnikom. Drogie dzieci, dziękuję wam i zachęcam was: nieście wszystkim miłość Boga!

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański Polaków. Szczególnie pozdrawiam uczestników Orszaków Trzech Króli, którzy wzorem ewangelicznych Mędrców ze Wschodu wędrują ulicami wielu miast do duchowego Betlejem, by spotkać narodzonego Zbawiciela. Niech ta inscenizacja umocni wierzących, zbliży do Kościoła tych, którzy się od niego oddalili, pomoże znaleźć Boga tym, którzy Go szukają. Uczestnikom Orszaków i wam wszystkim z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao