Każdy podział w Kościele jest obrazą Chrystusa

Rozważanie podczas modlitwy "Anioł Pański" 23.1.2011

Drodzy bracia i siostry!

W tych dniach, od 18 do 25 stycznia, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku jego hasłem jest werset z Dziejów Apostolskich, który w kilku słowach podsumowuje życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie: «Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach» (Dz 2, 42). Bardzo znaczące jest to, że temat ten zaproponowały zgromadzone na spotkaniu ekumenicznym Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie z Jerozolimy. Wiemy, przez ile prób muszą przechodzić bracia i siostry z Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu. Ich posługa jest zatem jeszcze cenniejsza, dowartościowana przez świadectwo, które w niektórych przypadkach prowadzi aż do ofiary życia. Dlatego, przyjmując z radością rozważania przygotowane przez wspólnoty żyjące w Jerozolimie, łączymy się z nimi duchowo, to zaś staje się dla wszystkich dodatkowym czynnikiem jedności.

Abyśmy także my, żyjący dzisiaj chrześcijanie, byli w świecie znakiem i narzędziem silnej jedności z Bogiem i między ludźmi, powinniśmy oprzeć swoje życie na tych czterech «filarach» — nasze życie musi opierać się na wierze apostołów, przekazywanej w żywej Tradycji Kościoła, na wspólnocie braterskiej, Eucharystii i modlitwie. Tylko w ten sposób, trwając w mocnej jedności z Chrystusem, Kościół może skutecznie pełnić swoją misję, pomimo ograniczeń i niedoskonałości jego członków, mimo podziałów, którym już apostoł Paweł musiał stawiać czoła we wspólnocie korynckiej, jak o tym przypomina drugie czytanie biblijne z dzisiejszej niedzieli: «Przeto upominam was, bracia (...), abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli» (1 Kor 1, 10). Apostoł wiedział bowiem, że w chrześcijańskiej wspólnocie Koryntu doszło do waśni i podziałów, dlatego z wielką mocą dodaje: «Czyż Chrystus jest podzielony?» (tamże, 1, 13). Mówiąc to, stwierdza, że każdy podział w Kościele jest obrazą Chrystusa, a jednocześnie, że to zawsze w Nim — jedynej Głowie i Panu — możemy na nowo osiągnąć jedność, dzięki niewyczerpanej sile Jego łaski.

Oto więc wciąż aktualne wezwanie dzisiejszej Ewangelii: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie» (Mt 4, 17). Poważne zabieganie o nawrócenie się do Chrystusa jest drogą prowadzącą Kościół do pełnej, widzialnej jedności w czasie, który Bóg wybierze. Znakiem tego są liczne ekumeniczne spotkania, które odbywają się w tych dniach na całym świecie. Tu, w Rzymie, oprócz tego, że są obecne różne delegacje ekumeniczne, rozpocznie się jutro posiedzenie Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Pojutrze zaś, w święto Nawrócenia św. Pawła, zakończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uroczystymi Nieszporami. Niech nam zawsze towarzyszy na tej drodze Maryja Panna, Matka Kościoła.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiejsza Ewangelia przypomina dwa Jezusowe wezwania: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie», oraz: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Niech nawrócenie, naśladowanie Chrystusa i dawanie świadectwa o Jego królestwie nieustannie dokonuje się w naszym życiu! Niech wam Bóg błogosławi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama