Eucharystia szkołą miłości i solidarności

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 25.05.2008

Drodzy bracia i siostry!

We Włoszech i w różnych krajach świętowana jest dziś uroczystość Bożego Ciała, która w Watykanie i w innych państwach była obchodzona w ubiegły czwartek. Jest to święto Eucharystii, wspaniałego daru, który Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy zostawił nam na pamiątkę swojej Paschy; sakramentu Jego Ciała i Krwi, rękojmi wielkiej miłości do nas. Tydzień temu nasze spojrzenia przyciągała tajemnica Najświętszej Trójcy; dziś mamy wpatrywać się w Najświętszą Hostię: to ten sam Bóg! Ta sama Miłość! Na tym polega piękno prawdy chrześcijańskiej: Stwórca i Pan wszystkich rzeczy stał się «ziarnem», aby dać się zasiać w naszej ziemi, w bruzdach naszej historii; stał się chlebem, aby dać się łamać, dzielić z innymi, spożywać; stał się naszym pokarmem, aby dać nam życie, swoje Boskie życie. Urodził się w Betlejem, mieście, którego nazwa po hebrajsku oznacza «Dom chleba», a kiedy zaczął nauczać tłumy, objawił, że Ojciec Go posłał na świat jako «chleb żywy, który zstąpił z nieba», jako «chleb życia».

Eucharystia jest szkołą miłości i solidarności. Ten kto żywi się Chlebem Chrystusa, nie może pozostać obojętny względem tych, którym również w naszych czasach brakuje chleba powszedniego. Wielu rodzicom z trudem udaje się go zdobyć dla siebie i dla swoich dzieci. Problem ten staje się coraz poważniejszy, a wspólnota międzynarodowa ma wielkie trudności z jego rozwiązaniem. Kościół nie tylko prosi: «chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj», ale na wzór swego Pana stara się na wszystkie sposoby «rozmnażać pięć chlebów i dwie ryby», wprowadzając w życie liczne inicjatywy, które mają na celu dowartościowanie człowieka i dzielenie się z innymi, tak aby nikomu nie zabrakło tego, co niezbędne do życia.

Drodzy bracia i siostry, niech uroczystość Bożego Ciała będzie okazją do bardziej konkretnej troski o braci, zwłaszcza ubogich. Niech nam wyprosi tę łaskę Najświętsza Maryja Panna, od której Syn Boży wziął ciało i krew, jak mówią słowa znanego hymnu eucharystycznego, do którego muzykę pisali najwięksi kompozytorzy: «Ave verum corpus natum de Maria Virgine», który kończy inwokacja «O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu fili Mariae!» Niech Maryja, która nosząc w swoim łonie Jezusa była żywym «tabernakulum» Eucharystii, nauczy nas swojej wiary w świętą tajemnicę Ciała i Krwi Jej Boskiego Syna, aby naprawdę stała w centrum naszego życia. Wokół Niej zgromadzimy się w przyszłą sobotę 31 maja o godz. 20 na placu św. Piotra na specjalnym nabożeństwie kończącym miesiąc maryjny

Apel w sprawie Chin

Z wielką miłością witam pielgrzymów chińskojęzycznych, przybyłych do Rzymu z całych Włoch z okazji Światowego Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach. Zawierzam miłosiernej miłości Boga wszystkich waszych rodaków, którzy w tych dniach zginęli na skutek trzęsienia ziemi na rozległym obszarze waszego kraju. Jeszcze raz zapewniam, że duchowo jestem z tymi, którzy przeżywają chwile udręki i cierpienia. Oby ludność tych ziem mogła dzięki braterskiej solidarności wszystkich powrócić wkrótce do normalnego życia codziennego. Razem z wami proszę Maryję, Wspomożenie Wiernych, Matkę Bożą z Szeszan, by wspierała «wysiłek tych, którzy w Chinach pośród codziennych trudów nie przestają wierzyć, żywić nadziei, kochać, aby nigdy nie bali się mówić o Jezusie światu i Jezusowi o świecie», by «zawsze byli wiarygodnymi świadkami» Jego miłości i «nie odstępowali od skały Piotra, na której zbudowany jest Kościół».

po polsku:

Witam uczestniczących w modlitwie «Anioł Pański» Polaków! Dziękuję za to, że jesteście wierni tradycji nabożeństw majowych i procesji Bożego Ciała. Niech Maryja «Niewiasta Eucharystii», jak nazwał Ją Sługa Boży Jan Paweł II, uczy nas jak stawać się ludźmi Eucharystii, jak być świadkami Bożej miłości. Niech uprosi dla wszystkich moc wiary i pokój ducha. Z serca wam błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama