Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Rzym to katolickość i misyjność

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27 maja 2007Drodzy Bracia i Siostry!

Obchodzimy dziś wielkie święto Zesłania Ducha Świętego, w którego liturgii wspominamy narodziny Kościoła, na podstawie relacji św. Łukasza z księgi Dziejów Apostolskich (2, 1-13). Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy Duch Święty zstąpił na wspólnotę uczniów, którzy «trwali jednomyślnie na modlitwie», zgromadzeni «z Maryją, Matką Jezusa» i dwunastoma apostołami (por. Dz 1, 14; 2, 1). Możemy zatem powiedzieć, że uroczystym początkiem Kościoła jest zesłanie Ducha Świętego. W tym niezwykłym wydarzeniu rozpoznajemy zasadnicze i typowe cechy Kościoła: Kościół jest jeden, jak wspólnota zgromadzona w dniu Pięćdziesiątnicy, która była zjednoczona w modlitwie i «jednomyślna»: ożywiał ją «jeden duch i jedno serce» (Dz 4, 32). Kościół jest święty, nie ze względu na własne zasługi, ale dlatego, że ożywiany przez Ducha Świętego, wpatruje się w Chrystusa, aby stać się podobny do Niego i odzwierciedlać Jego miłość. Kościół jest katolicki, ponieważ Ewangelia jest skierowana do wszystkich ludów, i dlatego od samego początku za sprawą Ducha Świętego mówi wszystkimi językami. Kościół jest apostolski, ponieważ został zbudowany na fundamencie apostołów i wiernie strzeże ich nauczania dzięki nieprzerwanej sukcesji biskupiej.

Kościół jest ze swej natury także misyjny, i począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, Duch Święty nieustannie kieruje go na drogi świata, aż po krańce ziemi i do końca czasów. Tę rzeczywistość, o której możemy się przekonać w każdej epoce, niejako antycypuje księga Dziejów Apostolskich, gdzie opisane jest przejście Ewangelii od żydów do pogan, z Jerozolimy do Rzymu. Rzym oznacza świat pogan, a zatem wszystkie ludy, które nie należały do starożytnego Ludu Bożego. I rzeczywiście, Dzieje Apostolskie kończą się wraz z dotarciem Ewangelii do Rzymu. Można zatem powiedzieć, że Rzym jest konkretnym imieniem katolickości i misyjności, wyraża wierność korzeniom, Kościołowi wszystkich czasów, Kościołowi, który mówi wszystkimi językami i wychodzi naprzeciw wszystkim kulturom.

Drodzy bracia i siostry, podczas pierwszej Pięćdziesiątnicy Najświętsza Maryja Panna modliła się razem z apostołami przebywającymi w jerozolimskim Wieczerniku. Dziś również zawierzamy się Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu, aby Duch Święty zstąpił w obfitości na Kościół naszych czasów, napełnił serca wszystkich wiernych i rozpalił w nich ogień swojej miłości.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Serdecznie pozdrawiam Polaków tu obecnych, a szczególnie członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspominamy początki Kościoła, dziękujemy za jego rozwój i prosimy o obfite dary dla wszystkich wierzących. Niech światło Ducha rozświetla drogi świętości, a Jego moc niech przemienia oblicze ziemi. Niech wam Bóg błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół Katolicki ewangelizacja Duch Święty katolicyzm Rzym Dobra Nowina misja misyjność sukcesja apostolska katolickość Zesłanie Ducha Świętego

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W