Synod został zwołany, aby odnowić świat

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - po Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów 28.10.2012


Benedykt XVI

Synod został zwołany, aby odnowić świat

28 X 2012 — Rozważanie Papieża przed modlitwą «Anioł Pański»

Drodzy Bracia i Siostry!

Mszą św. sprawowaną dziś rano w Bazylice św. Piotra zakończyło się XIII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów. Przez trzy tygodnie obradowaliśmy na temat istoty nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej; uczestniczyli w nim przedstawiciele całego Kościoła, a więc cały Kościół zaangażował się w to dzieło, które dzięki łasce Pana przyniesie zapewne owoce. Synod jest jednak przede wszystkim zawsze intensywnym momentem komunii kościelnej, i za to chcę wraz z wami wszystkimi podziękować Bogu, który po raz kolejny pozwolił nam doświadczyć piękna bycia Kościołem, bycia nim właśnie dziś, w tym świecie, takim, jaki on jest, pośród ludzkości przeżywającej swe trudy i nadzieje.

Bardzo znamienna była zbieżność tego zgromadzenia synodalnego z 50. rocznicą inauguracji Soboru Watykańskiego II, a także z początkiem Roku Wiary. Powrócenie myślą do bł. Jana XXIII, do sługi Bożego Pawła VI, do okresu soborowego było niezwykle korzystne, ponieważ pomogło nam zrozumieć, że nowa ewangelizacja nie jest naszym wynalazkiem, lecz procesem, który rozwinął się w Kościele szczególnie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy okazało się jasno, że nawet kraje o dawnej tradycji chrześcijańskiej stały się, jak to się zwykło mówić, «terenem misyjnym». Stąd powstała potrzeba odnowionego głoszenia Ewangelii w społeczeństwach zlaicyzowanych, z podwójnym przeświadczeniem. Z jednej strony, że tylko On, Jezus Chrystus jest prawdziwą nowością, która odpowiada na oczekiwania ludzi każdego czasu; z drugiej zaś, że Jego orędzie winno być przekazywane we właściwy sposób w zmienionych kontekstach społecznych i kulturowych.

Cóż możemy powiedzieć na zakończenie tych intensywnych dni pracy? Ze swej strony wysłuchałem i zebrałem wiele sugestii do przemyślenia i wiele propozycji, które z pomocą Sekretariatu Synodu i moich współpracowników postaram się uporządkować i opracować, aby dać całemu Kościołowi organiczną syntezę i spójne wskazania. Już teraz możemy powiedzieć, że ten Synod umocnił zaangażowanie w odnowę duchową samego Kościoła, aby mógł on odnowić duchowo zlaicyzowany świat; a ta odnowa dokona się poprzez odkrycie na nowo Jezusa Chrystusa, Jego prawdy i Jego łaski, Jego «oblicza», tak bardzo ludzkiego, a jednocześnie tak bardzo boskiego, na którym jaśnieje transcendentna tajemnica Boga.

Zawierzmy Najświętszej Maryi Pannie owoce pracy dopiero co zakończonego zgromadzenia synodalnego. Niech Ona, Gwiazda nowej ewangelizacji, uczy nas i pomaga nam odważnie i radośnie nieść wszystkim ludziom Chrystusa.

Okażmy solidarność ofiarom huraganu w Ameryce Środkowej

Niszczycielski huragan, który w ostatnich dniach przeszedł ze szczególną mocą nad Kubą, Haiti, Jamajką i wyspami Bahama, spowodował śmierć licznych osób i znaczne straty, zmuszając wielu ludzi do opuszczenia swoich domostw. Wszystkich, którzy ucierpieli z powodu tej katastrofy naturalnej, pragnę zapewnić o mojej bliskości i pamięci o nich. Proszę jednocześnie wszystkich o modlitwę i solidarność, by złagodzić ból rodzin ofiar i dopomóc tysiącom osób poszkodowanych.

po polsku:

Bracia i Siostry, dzisiaj rano zakończył się Synod Biskupów. Przypomniał on, że nowa ewangelizacja jest zadaniem nas wszystkich, domaga się od nas wzrostu w gorliwości, odrodzenia życia sakramentalnego, powrotu do praktyk religijnych ze strony tych, którzy oddalili się od Kościoła, głoszenia orędzia Chrystusa wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają. Niech Boży Duch ożywi nasze serca mocą wiary, obudzi potrzebę trwania w bliskości z Bogiem. Na realizację tych ważnych zadań z serca wam błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama