reklama

Przesłanie Papieża do mieszkańców Australii

Przesłanie papieskie wystosowane przed podróżą do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008

Przesłanie Papieża do mieszkańców Australii

Benedykt XVI

Przesłanie Papieża do mieszkańców Australii

«Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami» (Dz 1, 8).

Łaska i pokój Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi! Za kilka dni rozpocznę moją wizytę apostolską w waszym kraju i wezmę udział w obchodach XXIII Światowego Dnia Młodzieży w Sydney. Z niecierpliwością oczekuję tych dni, które spędzę z wami, a w szczególności na wspólną modlitwę i refleksję z młodzieżą z całego świata.

Przede wszystkim pragnę wyrazić uznanie tym, którzy poświęcili wiele czasu, sił i modlitwy, żeby wesprzeć tę uroczystość. Rząd australijski i rząd stanowy Nowej Południowej Walii, organizatorzy wszystkich imprez, członkowie wspólnoty przedsiębiorców, którzy je sponsorują — wszyscy chętnie wnieśli swój wkład w zorganizowanie tego wydarzenia i za to w imieniu młodych uczestników Światowego Dnia Młodzieży serdecznie dziękuję.

Wielu młodych ludzi przybyło do Australii kosztem wielkich wyrzeczeń, i modlę się, aby zostali za to hojnie wynagrodzeni. Parafie, szkoły i rodziny, które ich tu przyjmują, okazały wielkoduszną gościnność i także one zasługują na naszą wdzięczność i uznanie.

«Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami» (Dz 1, 8). Oto temat XXIII Światowego Dnia Młodzieży. Jak bardzo nasz świat potrzebuje nowego wylania Ducha Świętego! Wielu nie słyszało jeszcze Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, natomiast wielu innych z różnych przyczyn nie rozpoznało w niej zbawczej prawdy, jedynej zdolnej zaspokoić najgłębsze pragnienia ich serc. Psalmista modli się: «Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi» (Ps 104 [103], 30). Jestem przekonany, że młodzież jest powołana do tego, by być narzędziem tej odnowy, zarażając rówieśników radością, której doznała dzięki poznaniu i naśladowaniu Chrystusa, jak również dzieląc się z innymi miłością, jaką Duch wlewa w jej serca, ażeby i oni byli pełni nadziei i wdzięczności Bogu, naszemu Ojcu Niebieskiemu, za wszystkie dobre rzeczy, które od Niego otrzymali.

Wielu współczesnym młodym ludziom brakuje nadziei. Są zdezorientowani w obliczu coraz pilniejszych kwestii pojawiających się w tym chaotycznym świecie, w którym się gubią, i często nie wiedzą, do kogo się zwrócić, by uzyskać odpowiedź. Widzą biedę i niesprawiedliwość i pragną im zaradzić. Zbijają ich z tropu argumentacje tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, i pytają, jak mają na nie odpowiadać. Widzą poważne szkody wyrządzane środowisku naturalnemu przez ludzką chciwość i usiłują znaleźć sposób bardziej harmonijnego współżycia z naturą i bliźnimi.

Gdzie mogą znaleźć odpowiedzi? Duch wskazuje nam drogę, która prowadzi ku życiu, miłości i prawdzie. Duch kieruje nas do Jezusa Chrystusa. Św. Augustynowi przypisuje się powiedzenie: «Jeśli chcesz pozostać młody, szukaj Chrystusa». W Nim znajdujemy odpowiedzi, których szukamy, cele, dla których naprawdę warto żyć, siłę, by podążać drogą prowadzącą do lepszego świata. Nasze serca są niespokojne, dopóki nie spoczną w Panu, mówi św. Augustyn na początku Wyznań, słynnej opowieści o swojej młodości. Modlę się, ażeby serca młodych ludzi, którzy zgromadzą się w Sydney na Światowym Dniu Młodzieży, naprawdę znalazły pokój w Panu i by wypełniała je radość i pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny wśród swoich przyjaciół, bliskich i wszystkich, których spotkają.

Drodzy australijscy przyjaciele, choć będę przebywał w waszym kraju zaledwie kilka dni i nie będę podróżował nigdzie indziej poza Sydney, sercem obejmuję was wszystkich, również chorych i tych, którzy zmagają się z wszelkiego rodzaju trudnościami. W imieniu wszystkich młodych ludzi jeszcze raz wam dziękuję za wsparcie mojej misji i proszę was, byście się dalej w szczególności za nich modlili. Nie pozostaje mi nic innego, jak ponowić zaproszenie młodzieży całego świata, by przyłączyła się do mnie w Australii, tej wielkiej «południowej ziemi Ducha Świętego». Czekam z niecierpliwością na spotkanie tam z wami! Niech Bóg błogosławi was wszystkich!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao