Pius XII wielkim nauczycielem wiary, nadziei i miłości

Przemówienie po projekcji filmu "Sotto il cielo di Roma" - 9.04.2010

W piątek 9 kwietnia, gdy po Wielkanocy Benedykt XVI przebywał w Castel Gandolfo, w pałacu apostolskim odbył się pokaz filmu telewizyjnego w 2 odcinkach pt. «Sotto il cielo di Roma», zrealizowanego w koprodukcji międzynarodowej przez włoską telewizję publiczną rai. Film poświęcony jest działalności Piusa XII podczas niemieckiej okupacji Wiecznego Miasta. W rolę Eugenia Pacellego wcielił się amerykański aktor James Cromwell. Poniżej zamieszczamy przemówienie Ojca Świętego po projekcji filmu.

Drodzy przyjaciele!

Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w premierze filmu Sotto il cielo di Roma (Pod niebem Rzymu), zrealizowanego w międzynarodowej koprodukcji, który ukazuje doniosłą rolę czcigodnego Piusa XII w ratowaniu Rzymu i wielu prześladowanych w latach 1943-1944. Film ten, choć ma charakter popularyzatorski, rekonstruuje — uwzględniając także ostatnie badania — dramatyczne losy i postać tego papieża, zwanego Pastor Angelicus. Dziękuję panu Paolowi Garimbertiemu, prezesowi rai, za miłe słowa, jakie do mnie skierował. Wyrazy wdzięczności należą się również panu Ettore Bernabei, pozostałym producentom oraz wszystkim, którzy współpracowali przy realizacji tego ważnego dzieła, które przed chwilą obejrzeliśmy. Serdecznie pozdrawiam księdza kardynała, dostojników kościelnych i wszystkich obecnych.

Dzieła takie jak to — realizowane z myślą o szerokiej publiczności przy użyciu najnowszych technologii i ukazujące postaci bądź wydarzenia minionego wieku — mają wartość szczególną, przede wszystkim dla nowych pokoleń. Dla tych, którzy w szkole uczyli się o pewnych wydarzeniach, a być może również o nich słyszeli, tego typu filmy mogą być przydatne, inspirujące i pomocne w poznaniu czasów, które wcale nie są tak odległe, ale które z powodu natłoku wydarzeń najnowszej historii oraz fragmentaryzacji kultury mogą popaść w zapomnienie.

Pius XII był papieżem naszej młodości. Jego bogate nauczanie przemawiało do ludzi tamtych czasów, wskazując drogę prawdy, a dzięki swej wielkiej mądrości potrafił skierować Kościół ku horyzontom trzeciego tysiąclecia. Chciałbym jednak szczególnie podkreślić, że Pius XII był papieżem, który, jako ojciec wszystkich, przewodniczył w miłości bliźniego w Rzymie i na świecie, zwłaszcza w trudnym czasie ii wojny światowej. W przemówieniu z 23 lipca 1944 r., zaraz po wyzwoleniu Rzymu, dziękował członkom Koła św. Piotra za współpracę, mówiąc: «(Wy) pomagacie nam najpełniej zaspokoić nasze pragnienie, by otrzeć tak wiele łez, ukoić wiele bólu», a jako główne zadanie dla każdego chrześcijanina wskazywał wezwanie św. Pawła do Kolosan (3, 14-15) «Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele» (Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vi, ss. 87-88).

Prymat miłości bliźniego — tej miłości, która jest przykazaniem Pana Jezusa: oto zasada i klucz do odczytywania wszelkich działań Kościoła, in primis jego pasterza powszechnego. Miłość jest motywem każdej czynności, wszelkiego działania. Jest powszechną racją, która pobudza do myślenia i konkretnych uczynków, i cieszę się, że również z tego filmu wyłania się ta jednocząca zasada. Pozwolę sobie zasugerować taki klucz do interpretacji, w świetle prawdziwego świadectwa tego wielkiego nauczyciela wiary, nadziei i miłości, jakim był papież Pius xii.

Jeszcze raz wyrażając wszystkim swoją wdzięczność, korzystam z okazji, by złożyć najlepsze życzenia wielkanocne, z serca błogosławiąc was, tu obecnych, waszych współpracowników i bliskie wam osoby.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama