Franciszek: rodzina rodzi dobro wspólne

Rodzina ma pozytywny wpływ na wszystkich, ponieważ jest generatorem dobra wspólnego: dobre relacje rodzinne stanowią niezbywalne bogactwo nie tylko dla małżonków i dzieci, ale dla całej wspólnoty kościelnej i obywatelskiej – wskazał papież w orędziu na rozpoczęcie Family Global Compact

 
Oto treść papieskiego przesłania:

 

Drodzy bracia i siostry!

W Adhortacji apostolskiej Amoris laetitia podkreśliłem, że „dobro rodziny ma decydujące znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła” (n. 31). Z tym przekonaniem pragnę wesprzeć Family Global Compact, wspólny program działań mających na celu wprowadzenie duszpasterstwa rodzin w dialog z ośrodkami studiów i badań nad rodziną, obecnymi na katolickich uniwersytetach całego świata. Jest to inicjatywa Dykasterii do spraw Świeckich, Rodziny i Życia oraz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, zrodzona ze studiów i badań nad kulturowym i antropologicznym znaczeniem rodziny oraz nowymi wyzwaniami, przed jakimi stoi.

Celem jest harmonizacja, zapewnienie, aby praca duszpasterska z rodzinami w Kościołach partykularnych, bardziej efektywnie wykorzystywała wyniki badań oraz wysiłki dydaktyczne i formacyjne, jakie mają miejsce na uniwersytetach. Uniwersytety katolickie i duszpasterstwo mogą wspólnie lepiej promować kulturę rodziny i życia, która wychodząc od rzeczywistości, pomaga nowym pokoleniom – w tym czasie niepewności i głodu nadziei – docenić małżeństwo, życie rodzinne z jego bogactwem i wyzwaniami, piękno tworzenia i ochrony życia ludzkiego. Krótko mówiąc, potrzebny jest „wysiłek bardziej odpowiedzialny i hojny, polegający na przedstawieniu [...] motywacji, aby nasze opowiedzenie się za małżeństwem i rodziną było takie, by ludzie byli bardziej gotowi do odpowiedzi na łaskę, jaką daje im Bóg” (Amoris laetitia, 35).

Uniwersytetom katolickim powierzono zadanie rozwijania dogłębnych analiz teologicznych, filozoficznych, prawnych, socjologicznych i ekonomicznych małżeństwa i rodziny, aby wspierać ich rzeczywiste znaczenie we współczesnych systemach myślenia i działania. Z przeprowadzonych studiów wyłania się sytuacja kryzysu relacji rodzinnych, pogłębiającego się zarówno z powodu trudności przygodnych, jak i przeszkód strukturalnych, co sprawia, że trudniej spokojnie założyć rodzinę przy braku odpowiedniego wsparcia ze strony społeczeństwa. Również z tego względu wielu ludzi młodych rezygnuje z małżeństwa na rzecz bardziej niestabilnych i nieformalnych form relacji afektywnych. Badania podkreślają jednak również, że rodzina jest nadal pierwszym źródłem życia społecznego i pokazują istnienie dobrych praktyk, które zasługują na dzielenie się nimi i rozpowszechnianie na całym świecie. Dlatego też same rodziny mogą i muszą być świadkami i protagonistami na tej drodze.

Family Global Compact nie ma być bowiem programem statycznym, mającym na celu skrystalizowanie kilku pomysłów, ale drogą, wyrażającą się w czterech krokach:

1. Aktywowanie procesu dialogu i głębszej współpracy między ośrodkami studiów uniwersyteckich i ośrodkami badawczymi, zajmującymi się kwestiami rodziny, aby uczynić ich działalność bardziej owocną, w szczególności poprzez tworzenie lub wznawianie sieci instytutów uniwersyteckich, inspirowanych doktryną społeczną Kościoła.

2. Tworzenie większego zharmonizowania w zakresie treści i celów, między wspólnotami chrześcijańskimi a uniwersytetami katolickimi.

3. Wspieranie kultury rodziny i życia w społeczeństwie, tak aby mogły powstać propozycje i cele przydatne dla polityki publicznej.

4. Harmonizowanie i wspieranie określonych już propozycji, jakie się pojawiły, tak aby służba rodzinie była ubogacona i wspierana pod względem duchowym, duszpasterskim, kulturowym, prawnym, politycznym, ekonomicznym i społecznym.

Większość Bożych marzeń dotyczących wspólnoty ludzkiej realizuje się w rodzinie. Nie możemy zatem pogodzić się z jej upadkiem w imię niepewności, indywidualizmu i konsumpcjonizmu, które zapowiadają przyszłość jednostek myślących tylko o sobie. Nie możemy być obojętni na przyszłość rodziny, wspólnoty życia i miłości, niezastępowalnego i nierozerwalnego przymierza mężczyzny i kobiety, miejsca spotkania pokoleń, nadziei społeczeństwa. Przypomnijmy, że rodzina ma pozytywny wpływ na wszystkich, ponieważ jest generatorem dobra wspólnego: dobre relacje rodzinne stanowią niezbywalne bogactwo nie tylko dla małżonków i dzieci, ale dla całej wspólnoty kościelnej i obywatelskiej.

Dziękuję zatem wszystkim, którzy przystąpili i tym, którzy przystąpią do Family Global Compact i zachęcam ich do twórczego i ufnego poświęcenia się wszystkiemu, co może pomóc umieścić rodzinę z powrotem w centrum naszego zaangażowania duszpasterskiego i społecznego.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 13 maja 2023 r.

 

tłum. o. Stanisław Tasiemski OP (KAI) / Watykan

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama