Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż apostolska Papieża Franciszka do Ziemi Świętej
24-26 maja 2014 r. — Amman, Betania, Betlejem, Tel Awiw, Jerozolima
Papież Franciszek

Zapraszam prezydentów Abbasa i Peresa do Watykanu na modlitwę o pokój

25 V 2014 — Rozważanie po modlitwie «Regina caeli» na placu Żłóbka w BetlejemZ tego miejsca, gdzie narodził się Książę Pokoju, pragnę skierować zaproszenie do pana, panie prezydencie Mahmudzie Abbasie, i pana, panie prezydencie Szimonie Peresie, do żarliwej modlitwy do Boga o dar pokoju. Proponuję mój dom w Watykanie na miejsce tego modlitewnego spotkania. Wszyscy pragniemy pokoju; tak wiele osób buduje go każdego dnia poprzez małe gesty; wielu cierpi i z cierpliwością znosi trud tak licznych usiłowań, by go budować. A powinnością nas wszystkich — zwłaszcza tych, którzy mają służyć swoim narodom — jest stawać się narzędziami i budowniczymi pokoju, przede wszystkim w modlitwie.

Budowanie pokoju jest trudne, ale życie bez pokoju jest udręką. Wszyscy ludzie tej ziemi i całego świata proszą nas, abyśmy przedstawili Bogu ich gorące pragnienie pokoju.

Drodzy Bracia i Siostry!

Kończąc tę celebrację, kierujemy nasze myśli ku Najświętszej Maryi Pannie, która właśnie tutaj, w Betlejem, wydała na świat swego Syna, Jezusa. Dziewica jest osobą, która bardziej niż ktokolwiek inny kontemplowała Boga w ludzkim obliczu Jezusa. Z pomocą św. Józefa owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.

Jej zawierzamy tę ziemię i tych, którzy tutaj mieszkają, aby mogli żyć w sprawiedliwości, pokoju i braterstwie. Zawierzamy także pielgrzymów, którzy tutaj przyjeżdżają, aby zaczerpnąć ze źródeł wiary chrześcijańskiej — wielu jest obecnych również na tej Mszy św.

Czuwaj, o Maryjo, nad rodzinami, młodzieżą, nad osobami starszymi. Czuwaj nad tymi, którzy utracili wiarę i nadzieję; pocieszaj chorych, więźniów i wszystkich cierpiących; wspieraj pasterzy i całą wspólnotę wierzących, aby byli «solą i światłem» na tej błogosławionej ziemi; wspieraj dzieła edukacyjne, a szczególnie Bethlehem University.

Gdy kontempluję Świętą Rodzinę tutaj w Betlejem, moja myśl spontanicznie biegnie do Nazaretu, gdzie, jak ufam, będę mógł się udać, jeśli Bóg zechce, przy innej okazji. Obejmuję stąd wiernych chrześcijan żyjących w Galilei i zachęcam do stworzenia w Nazarecie Międzynarodowego Centrum Rodziny.

Najświętszej Maryi Pannie powierzamy losy ludzkości, aby otwarły się w świecie nowe i obiecujące perspektywy braterstwa, solidarności i pokoju.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Izrael Betlejem Ziemia Święta autonomia palestyńska modlitwa o pokój Papież Franciszek w Ziemi Świętej Mahmud Abbas Podróż Papieża Franciszka do Ziemi Świętej Simon Peres
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W