Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Także Bóg ma pragnienie

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 25 stycznia 2015Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam początek nauczania Jezusa w Galilei. Św. Marek podkreśla, że Jezus zaczął głosić, «gdy Jan [Chrzciciel] został uwięziony» (1, 14). Właśnie w chwili, kiedy proroczy głos Chrzciciela, który zapowiadał przyjście królestwa Bożego, został uciszony przez Heroda, Jezus zaczyna przemierzać drogi swej ojczyzny, aby nieść wszystkim, a zwłaszcza ubogim, «Ewangelię Bożą» (tamże). Przepowiadanie Jezusa jest podobne do przepowiadania Jana, z tą zasadniczą różnicą, że Jezus nie wskazuje już na kogoś innego, kto ma przyjść: to On sam, Jezus, jest wypełnieniem obietnic; to On jest «Dobrą Nowiną», w którą należy wierzyć, którą należy przyjąć i przekazywać mężczyznom i kobietom wszystkich czasów, aby także oni zawierzyli Jemu swoje istnienie. Sam Jezus Chrystus jest Słowem żywym i działającym w dziejach: ten, kto Go słucha i idzie za Nim, wejdzie do królestwa Bożego.

Jezus jest wypełnieniem obietnic Bożych, ponieważ jest Tym, który daje człowiekowi Ducha Świętego, «wodę żywą», która gasi pragnienie naszego niespokojnego serca, spragnionego życia, miłości, wolności, pokoju — spragnionego Boga. Jakże często czujemy, albo czuliśmy, że nasze serce jest spragnione! On sam objawił to Samarytance, którą spotkał przy studni Jakuba, mówiąc do niej: «Daj Mi pić!» (J 4, 7). Właśnie te słowa Chrystusa, skierowane do Samarytanki, były tematem dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który dziś dobiega końca. Dziś wieczorem wraz z wiernymi diecezji rzymskiej oraz z przedstawicielami różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych spotkamy się w bazylice św. Pawła za Murami, aby żarliwie modlić się do Pana, żeby umocnił nasze zaangażowanie na rzecz pełnej jedności wszystkich chrześcijan. To bardzo złe, że chrześcijanie są podzieleni! Jezus chce, abyśmy byli zjednoczeni — byśmy byli jednym ciałem. Podzieliły nas nasze grzechy, historia, i dlatego musimy tak dużo się modlić, aby sam Duch Święty ponownie nas zjednoczył.

Bóg, stając się człowiekiem, uczynił swoim nasze pragnienie, nie tylko pragnienie wody, ale przede wszystkim pragnienie życia pełnego, życia wolnego od niewoli zła i śmierci. Jednocześnie przez swoje wcielenie Bóg umieścił swe pragnienie — bo także Bóg ma pragnienie — w sercu człowieka: Jezusa z Nazaretu. Bóg pragnie nas, naszych serc, naszej miłości i to pragnienie umieścił w sercu Jezusa. Zatem w sercu Chrystusa spotykają się pragnienie ludzkie i pragnienie boskie. A do tego pragnienia należy pragnienie jedności Jego uczniów. Jego wyraz znajdujemy w modlitwie zanoszonej do Ojca przed męką: «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21). Tego pragnął Jezus — jedności wszystkich! Wiemy, że diabeł jest ojcem podziałów, jest tym, który zawsze dzieli, zawsze powoduje wojny, czyni tak wiele zła.

Niech to pragnienie Jezusa staje się coraz bardziej także naszym pragnieniem! Módlmy się zatem nadal i angażujmy się w dążenie do pełnej jedności uczniów Chrystusa, w przekonaniu, że On sam jest u naszego boku i wspiera nas mocą swojego Ducha, aby ten cel się przybliżył. Powierzmy tę naszą modlitwę matczynemu wstawiennictwu Dziewicy Maryi, Matki Chrystusa i Matki Kościoła, aby Ona połączyła nas wszystkich jak dobra matka.

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Z niepokojem śledzę zaostrzanie się walk we wschodniej Ukrainie, które wciąż powodują liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Zapewniając o modlitwie za tych, którzy cierpią, ponawiam pełen bólu apel o podjęcie na nowo prób dialogu i położenie kresu wszelkim działaniom wojennym. (...)

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Trąd. Wyrażam moją bliskość wszystkim osobom, które cierpią z powodu tej choroby, jak również tym, którzy opiekują się nimi, i tym, którzy walczą o zlikwidowanie przyczyn zarażenia, to znaczy warunków życia niegodnych człowieka. Odnówmy nasze solidarne zaangażowanie na rzecz tych braci i sióstr! (...)

Życzę wszystkim udanej niedzieli i dobrego obiadu. I proszę was, proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Duch Święty ekumenizm Słowo Boże misja Jezus Chrystus jedność chrześcijan woda żywa Samarytanka obietnice Boże
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W