Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż apostolska Papieża Franciszka do Ziemi Świętej
24-26 maja 2014 r. — Amman, Betania, Betlejem, Tel Awiw, Jerozolima
Papież Franciszek

Budowanie pokoju wymaga poszanowania wolności i godności wszystkich

26 V 2014 — Przemówienie podczas wizyty u prezydenta IzraelaPo wysłuchaniu przemówienia prezydenta Peresa Papież powiedział:

To ja Panu dziękuję, Panie Prezydencie, za pańskie słowa i gościnność. Z pomocą mojej wyobraźni i fantazji chciałbym wymyślić nowe błogosławieństwo, które stosuję dziś do siebie w tym momencie: „Błogosławiony ten, który wchodzi do domu człowieka mądrego i dobrego”. Czuję się dziś błogosławiony. Naprawdę dziękuję z całego serca.

A następnie wygłosił swoje przemówienie:

Panie Prezydencie, Ekscelencje, Panie i Panowie!

Panie prezydencie, jestem panu wdzięczny za zgotowane mi przyjęcie i za uprzejme i mądre słowa powitania. Cieszę się, że mogę się z panem spotkać ponownie tutaj, w Jerozolimie, mieście, które strzeże miejsc świętych, drogich trzem wielkim religiom oddającym cześć Bogu, który powołał Abrahama. Miejsca święte to nie muzea czy zabytki dla turystów, ale miejsca, gdzie wspólnoty wierzących żyją swoją wiarą, kulturą, realizują swoje inicjatywy charytatywne. Dlatego nieustannie trzeba zachowywać ich sakralność, chroniąc w ten sposób nie tylko dziedzictwo przeszłości, ale także ludzi, którzy do nich uczęszczają dzisiaj i będą uczęszczać w przyszłości. Oby Jerozolima była naprawdę Miastem Pokoju! Niech w pełni jaśnieje jej tożsamość i jej sakralny charakter, jej uniwersalna wartość religijna i kulturowa, jako skarb dla całej ludzkości! Jakże pięknie jest, gdy pielgrzymi i mieszkańcy mogą swobodnie udawać się do miejsc świętych i uczestniczyć w uroczystościach religijnych!

Panie prezydencie, jest pan znany jako człowiek pokoju i twórca pokoju. Wyrażam panu wdzięczność i podziw za tę pańską postawę. Budowanie pokoju wymaga przede wszystkim poszanowania wolności i godności każdej osoby ludzkiej, która jak wierzą podobnie żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, jest stworzona przez Boga i przeznaczona do życia wiecznego. W oparciu o to wspólne przekonanie można wytrwale dążyć do pokojowego rozwiązania sporów i konfliktów. W związku z tym raz jeszcze wyrażam życzenie, aby wszyscy wystrzegali się inicjatyw i gestów, które przeczą deklarowanej woli osiągnięcia prawdziwej zgody, i by nie ustawali w zdecydowanym i konsekwentnym dążeniu do pokoju.

Należy stanowczo odrzucić to wszystko, co jest sprzeczne z dążeniem do pokoju i naznaczonego szacunkiem współistnienia żydów, chrześcijan i muzułmanów: uciekanie się do przemocy i terroryzmu, wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względów rasowych lub religijnych, roszczenie prawa do narzucania swojego punktu widzenia kosztem praw innych osób, antysemityzm we wszystkich możliwych formach, a także przemoc czy przejawy nietolerancji wobec osób lub miejsc kultu żydów, chrześcijan i muzułmanów.

W Państwie Izrael żyją i działają różne wspólnoty chrześcijańskie. Są one integralną częścią społeczeństwa i pełnoprawnie uczestniczą w jego sprawach obywatelskich, politycznych i kulturalnych. Chrześcijanie, zgodnie ze swą tożsamością, pragną wnosić swój wkład na rzecz dobra wspólnego i budowania pokoju jako pełnoprawni obywatele, którzy odrzucając wszelkiego rodzaju ekstremizmy dokładają starań, by budować pojednanie i zgodę.

Ich obecność i poszanowanie ich praw — podobnie zresztą jak praw każdego innego wyznania i każdej mniejszości — to gwarancja zdrowego pluralizmu oraz dowód żywotności wartości demokratycznych, ich rzeczywistego zakorzenienia w procedurach i w konkretnym życiu danego państwa.

Panie prezydencie, pan wie, że modlę się za pana, i ja wiem, że pan modli się za mnie, i zapewniam pana, że nieustannie będę się modlił za instytucje i za wszystkich obywateli Izraela. Zapewniam szczególnie, że nieustannie błagam Boga o osiągnięcie pokoju, a wraz z nim nieocenionych dóbr, które są z nim ściśle związane, takich jak bezpieczeństwo, spokojne życie, dobrobyt i — to, co najpiękniejsze — braterstwo. Kieruję na koniec swoją myśl ku wszystkim, którzy cierpią z powodu następstw kryzysów nadal gnębiących region bliskowschodni, niech jak najszybciej zostaną złagodzone ich cierpienia przez godne rozwiązanie konfliktów. Niech pokój zapanuje w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie! Szalom!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi pokój Izrael terroryzm przemoc Jerozolima godność człowieka wolność religijna Ziemia Święta dyskryminacja dialog międzyreligijny mniejszość modlitwa za papieża Papież Franciszek w Ziemi Świętej Szimon Peres Podróż Papieża Franciszka do Ziemi Świętej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W