Dziękuję za wszystko

Audiencja Generalna (spotkanie z Polakami) 17.11.1999

W audiencji generalnej, która odbyła się na placu św. Piotra 17 listopada 1999 r., uczestniczyło ok. 3 tys. pielgrzymów z Polski, w tym grupy z diecezji odwiedzonych przez Ojca Świętego podczas czerwcowej podróży apostolskiej. Jan Paweł II pozdrowił poszczególne grupy oraz zapewnił wszystkich o swojej modlitwie i pamięci.

1. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z diecezji sosnowieckiej. Witam ks. bpa Adama Śmigielskiego — pasterza Kościoła sosnowieckiego, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli duchowieństwa i wiernych. Cieszę się w sposób szczególny z obecności młodzieży, która tak licznie towarzyszyła mi podczas mojej czerwcowej pielgrzymki do Polski. Wdzięczny jestem zwłaszcza za wasze modlitewne czuwania. Dziękuję z całego serca wszystkim młodym w Polsce. Wzrusza mnie przybycie na to spotkanie osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Pragnę powtórzyć to, co mówiłem do was w Polsce: przez wasze cierpienia jesteście blisko Chrystusa, który «przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył». Proszę was o modlitwę i zarazem dziękuję, bo wiem, że o mnie zawsze pamiętacie.

2. Pozdrawiam także pielgrzymów z diecezji gliwickiej. Witam ks. bpa ordynariusza Jana Wieczorka, kapłanów i wiernych, jak również grupę zawodników i trenerów drużyny piłkarskiej «Ruch». Wspominam z wdzięcznością mój niestety krótki pobyt w waszej diecezji. Dziękuję wam za modlitwę w moich intencjach i pragnę wam powiedzieć to, czym nie mogłem osobiście z wami się podzielić podczas mojej pielgrzymki do Ojczyzny: «Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na ziemi śląskiej z Bogiem w sercu i modlitwą na ustach. Niech zawsze na Śląsku zwycięża wiara i zdrowa moralność, prawdziwy duch chrześcijański i poszanowanie Bożych przykazań. Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły waszych ojców». Tego życzę wam wszystkim, tu obecnym i waszym bliskim. O to też gorąco się modlę.

3. Słowa powitania kieruję także do pielgrzymów przybyłych do Wiecznego Miasta z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W szczególny sposób pozdrawiam ks. bpa ordynariusza Jana Śrutwę i ks. bpa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, a także przedstawicieli duchowieństwa i wiernych ziemi zamojskiej. Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że dane mi było nawiedzić Zamość. Przed laty, jako metropolita krakowski, bywałem częściej na ziemi zamojskiej. Pamiętam zwłaszcza uroczystości maryjne, które obchodziliśmy w Bełżcu i Tomaszowie Lubelskim w 1971 r. Trudno nie wspomnieć Lubaczowa, który odwiedziłem jako Papież przed ośmiu laty, podczas mojej czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Raz jeszcze dziękuję wam za gościnność, życzliwość, a zwłaszcza za wasze modlitwy. Niech Matka Odkupiciela — Patronka waszej diecezji, wstawia się do Boga za wami tu obecnymi, za waszymi rodzinami i za wszystkimi mieszkańcami ziemi zamojskiej i lubaczowskiej.

4. Jeszcze pragnę pozdrowić Toruń. Pozdrawiam ks. bpa Andrzeja Suskiego — pasterza diecezji toruńskiej, władze miejskie Torunia, władze Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, jak również przedstawicieli duchowieństwa i wiernych. Dziękuję księdzu biskupowi i wam wszystkim za gościnę w waszym pięknym mieście oraz na Uniwersytecie. Bóg zapłać!

Chciałbym przypomnieć jeszcze raz piękną postać błogosławionego kapłana Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego dane mi było wynieść do chwały ołtarzy podczas nabożeństwa czerwcowego sprawowanego w Toruniu. Ten kapłan-męczennik jest darem dla Kościoła toruńskiego i dla całego Kościoła w Polsce. Oddał swoje kapłańskie życie Bogu i ludziom, zaświadczając raz na zawsze, że miłość potężniejsza jest od śmierci i że miłość zawsze zwycięży. Stawiam go wam wszystkim za wzór, a w szczególny sposób kapłanom. Strzeżcie i rozszerzajcie pamięć tego współczesnego bohatera i człowieka pokoju.

Dziękuję wam za obecność na tej audiencji. Z serca wszystkim błogosławię.

5. Bardzo się cieszę z obecności Bractwa Kurkowego z Krakowa. Przybyliście tu wraz ze swoimi rodzinami i bliskimi. Pozdrawiam was serdecznie i życzę, abyście stare tradycje związane z waszym Bractwem rozwijali i przekazywali następnym pokoleniom. Pozdrawiam z całego serca ks. infułata Jerzego Bryłę, który jest tutaj z wami.

6. Pragnę ponownie powitać bpa Andrzeja Suskiego i obecną na dzisiejszej audiencji bardzo ważną grupę społeczną, jaką są lekarze i służba zdrowia. Przy tej okazji chciałbym wyrazić moje szczere uznanie dla waszej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. W perspektywie wiary wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu w cierpiącym człowieku. Bądźcie zawsze wierni zasadom etyki lekarskiej, która zobowiązuje do okazywania najwyższego szacunku życiu ludzkiemu i jego świętości.

7. Witam wreszcie arcybiskupa poznańskiego. Witam i pozdrawiam serdecznie pielgrzymów z Kijowa i ze Lwowa. Zanieście to pozdrowienie do waszych rodzin na Ukrainie.

Pozdrawiam także pielgrzymów z Andrychowa, także Prezydium Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z ks. prał. Antonim Sołtysikiem z Krakowa.

Bóg zapłać wszystkim za odwiedziny!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama