Rozważanie przed "Anioł Pański" 1.01.98

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 1.01.1998, "Pokój dla wszystkich"

1. W pierwszym dniu nowego roku z radością przekazuję wam serdeczne życzenie: «Pokój wam!» W liturgii obchodzimy dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, przez co dajemy świadectwo, że Boże macierzyństwo Maryi jest objawieniem rzeczywistości radykalnie nowej, wypełnieniem wszystkich nadziei, gwarancją wszelkich projektów autentycznej odnowy i rozwoju człowieka.

Poczynając od r. 1968 dzień ten jest poświęcony z woli papieża Pawła VI refleksji i modlitwie o pokój, której towarzyszy papieskie orędzie skierowane przede wszystkim do rządzących państwami i do przedstawicieli narodów. Ja również kontynuuję tę piękną tradycję, wydając specjalne orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Temat tegorocznego Dnia, obchodzonego już po raz dwudziesty za mojego pontyfikatu, brzmi: «Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich». Wybrałem go dlatego, że w 1998 r. przypada 50. rocznica ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, którą otwierają pamiętne słowa: «Uznanie przyrodzonej godności wszystkich członków ludzkiej rodziny oraz ich równych i niezbywalnych praw jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju w świecie» (Preambuła).

2. Czy rok 2000 będzie ważnym krokiem naprzód w budowie pokoju? Wszyscy tego pragną, ale by tak się stało, każdy musi aktywnie działać na rzecz sprawiedliwości, szanując prawa człowieka i konsekwentnie wypełniając swoje obowiązki.

Dokonujący się na świecie proces globalizacji winien być podporządkowany dążeniu do sprawiedliwości i solidarności, aby nie prowadził w praktyce, choćby w sposób nie zamierzony, do marginalizacji ludzi, grup społecznych i narodów. Trzeba budować «rodzinę narodów», o której mówiłem na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 5 października 1995 r. Właściwym krokiem w tym kierunku jest z pewnością zorganizowane dążenie do redukcji zadłużenia zagranicznego krajów najuboższych, jednakże trwałe rozwiązanie tego problemu wymaga połączenia wysiłków wszystkich. W każdym państwie trzeba też krzewić kulturę praworządności i rzetelności w zarządzaniu oraz walczyć z korupcją.

Wielki Jubileusz, ku któremu zmierzamy, jest dla wierzących wezwaniem, aby przez dzielenie się dobrami materialnymi oraz prostotę życia tworzyli podstawy coraz bardziej sprawiedliwego podziału owoców ziemi.

3. Drodzy bracia i siostry! Nasza rodzina ludzka, zmierzająca ku rokowi 2000, ma troskliwą i wierną Matkę: Matkę Boga, który zechciał stać się człowiekiem, aby ukazać ludziom drogę sprawiedliwości. Dzisiaj, na początku nowego roku, Maryja ukazuje wszystkim Jezusa i powtarza: oto Droga pokoju! Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Niech każdy pracuje dla sprawiedliwości, aby mógł się narodzić pokój dla wszystkich.

O Maryjo, Matko Boża, Zwierciadło Sprawiedliwości i Królowo Pokoju, módl się za nami!

Zwracając się do pielgrzymów z Polski Ojciec Święty powiedział:

Wszystkim moim rodakom w Ojczyźnie i na całym świecie życzę szczęśliwego Nowego Roku. Niech Bóg błogosławi naszą Ojczyznę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama