Chrzest początkiem misji

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9.01.2005

1. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, który jest wydarzeniem uważanym przez Ewangelistów za początek działalności Mesjasza. Misja Chrystusa, w ten sposób zainaugurowana, wypełni się w tajemnicy Paschy, kiedy poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie zgładzi On grzech świata (por. J 1, 29).

2. Również misja chrześcijanina zaczyna się od chrztu. Dlatego ukazanie jego znaczenia dzięki odpowiednim programom katechetycznym dla dorosłych jest jednym z najważniejszych aspektów nowej ewangelizacji. Ponowne i bardziej dojrzałe przyjęcie wiary jest warunkiem prawdziwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, która jest szczytem życia kościelnego.

3. Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga wszystkim, którzy poprzez chrzest narodzili się powtórnie «z wody i z Ducha», aby nieustannie składali Bogu w ofierze swoje życie poprzez codzienne wypełnianie przykazania miłości, a tym samym realizowali powszechne kapłaństwo, w którym uczestniczą wszyscy ochrzczeni.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama