Radość chrześcijańska

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 14.12.2003

1. «Radujcie się zawsze w Panu (...) Pan jest blisko!» (Flp 4, 4-5).

Tymi słowami apostoła Pawła liturgia wzywa nas do radości. Dziś jest III Niedziela Adwentu, właśnie z tego powodu nazywana niedzielą Gaudete. Słowami Gaudete in Domino! sługa Boży papież Paweł VI zatytułował ogłoszoną w 1975 r. swą pamiętną Adhortację apostolską o radości chrześcijańskiej.

2. Adwent jest czasem radości, ponieważ w nim przeżywamy na nowo oczekiwanie na najradośniejsze wydarzenie w dziejach: narodziny Syna Bożego z Maryi Dziewicy.

Świadomość, że Bóg nie jest daleki, lecz bliski, nie obojętny, lecz litościwy, nie obcy, lecz miłosierny, i że jest Ojcem, który z miłością nam towarzyszy, szanując naszą wolność: to wszystko jest powodem do głębokiej radości, której nie mogą stłumić zmienne koleje życia codziennego.

3. Cechą wyróżniającą chrześcijańską radość jest to, że może ona współistnieć z cierpieniem, całkowicie bowiem opiera się na miłości. W istocie Pan, który «jest blisko» nas, do tego stopnia, że staje się człowiekiem, przychodzi, by napełnić nas swą radością, radością miłości. Jedynie w ten sposób można zrozumieć pogodną radość męczenników, nawet w momencie próby, bądź uśmiech świętych miłosierdzia w obliczu cierpiących: uśmiech, który nie obraża, lecz dodaje otuchy.

«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą» (Łk 1, 28). Zwiastowanie anioła Maryi jest zachętą do radości. Prośmy świętą Dziewicę o dar radości chrześcijańskiej.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam serdecznie rzymskie dzieci, które tu przyszły, abym zgodnie ze zwyczajem poświęcił figurki Dzieciątka Jezus, i dziękuję Ośrodkowi Oratoriów Rzymskich, który zorganizował to spotkanie. Drogie dzieci, młodsze i starsze, kiedy będziecie wkładały do szopki figurkę Dzieciątka Jezus, zmówcie modlitwę za mnie i za wszystkie osoby przeżywające trudności, które zwracają się o pomoc do Papieża. Wszystkim życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama