Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


List Kardynała Sekretarza Stanu do Metropolity Wrocławskiego

Jego Ekscelencja
Abp Marian Gołębiewski
Metropolita Wrocławski
Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie,

W tym roku przypada 75. rocznica powstania Metropolii we Wrocławiu i 60-lecie powołania po II wojnie światowej polskiej organizacji kościelnej na Dolnym Śląsku. Z tej okazji Ojciec Święty Benedykt XVI przesyła swoje pozdrowienie Waszej Ekscelencji, Duchownym i Wiernym Kościoła we Wrocławiu oraz Braciom w biskupstwie zgromadzonym na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.

Jak wiadomo, archidiecezja wrocławska jest jedną z najstarszych kościelnych jednostek na ziemiach polskich. Powstała jako diecezja już w roku 1000 dzięki staraniom Bolesława Chrobrego oraz przychylności Papieża Sylwestra II i cesarza Ottona. Wraz z diecezjami krakowską i kołobrzeską była włączona do archidiecezji gnieźnieńskiej. Mimo różnorakich zmian administracyjnych w kolejnych wiekach ta więź wspólnoty kościelnej na Śląsku z Gnieznem trwała nieprzerwanie do roku 1821. Biorąc pod uwagę ówczesne układy polityczne, Papież Pius VII wyłączył diecezję wrocławską z metropolii gnieźnieńskiej i podporządkował ją bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Szczególny moment nadszedł, gdy państwo pruskie podpisało konkordat ze Stolicą Apostolską w 1929 roku. Wówczas biskupstwo wrocławskie zostało wyniesione do rangi arcybiskupstwa, a Wrocław stał się stolicą metropolii obejmującej biskupstwo berlińskie, warmińskie i prałaturę pilską. Drugim ważnym momentem w dziejach Kościoła na Dolnym Śląsku było utworzenie po zakończeniu II wojny światowej nowych jednostek administracji kościelnej, zarządzanych przez administratorów apostolskich. Był to pierwszy krok ku stabilizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, która ostatecznie została potwierdzona przez Papieża Pawła VI w bulli Episcoporum Poloniae coetus z roku 1972. To wtedy na nowo powstała archidiecezja wrocławska.

Wspominając te wydarzenia, Ojciec Święty Benedykt XVI życzy, aby obecny kształt archidiecezji i diecezji w Polsce, jaki nadał im Jego umiłowany Poprzednik Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus, jeszcze pełniej służył duszpasterskiej trosce o wszystkich wiernych.

Zawierzając archidiecezję wrocławską jej świętym Patronom Janowi Chrzcicielowi, Jadwidze Śląskiej i błogosławionemu Czesławowi, Jego Świątobliwość poleca Bogu Waszą Ekscelencję, Jego czcigodnego Poprzednika kard. Henryka Gulbinowicza, Duchowieństwo i Wiernych oraz wszystkich, którzy jednoczą się w dziękczynnej modlitwie, i z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Przy tej okazji proszę przyjąć także moje osobiste życzenia owocnej posługi w Waszej umiłowanej archidiecezji.

Oddany w Chrystusie
Kard. Angelo Sodano
Sekretarz Stanu
Watykan, 30 września 2005 roku


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: konkordat Wrocław Jan Chrzciciel Jadwiga Śląska Dolny Śląsk archidiecezja wrocławska metropolia wrocławska państwo pruskie błogosławiony Czesław
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W