Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Mariusz Kraszewski

PODSUMOWANIE WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOMCaritas Kościoła Katolickiego wraz z Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zebrały ponad 13 000 000 zł w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, rozprowadzając ponad 4 300 000 wigilijnych świec. W 1998 roku Caritas rozprowadziła ponad 3 300 000 wigilijnych świec, uzyskując ponad 9 700 000 zł, natomiast rok później — 4 000 000 świec, co dało dochód 12 000 000 zł.

Rokrocznie Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozpoczynające się w pierwszą niedzielę Adwentu. Poprzez parafie Kościoła katolickiego Caritas rozprowadza wigilijne świece. W wielu polskich rodzinach tradycją stało się zapalanie tej świecy na wigilijnym stole, w miejscu przeznaczonym dla niespodziewanego gościa. W Jubileuszowym Roku 2000 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom było przedsięwzięciem ekumenicznym — oprócz Caritas Kościoła Katolickiego wzięły w nim udział Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wigilijne Dzieło zawsze miało przede wszystkim charakter przeżycia duchowego, ale ubiegłoroczne przedsięwzięcie w sposób szczególny zapisze się w historii pojednania osób o różnych światopoglądach. Ludzie różnych wyznań mogli zjednoczyć się, pracując w jednym celu — wspierania potrzebujących dzieci.

Realizacją Wigilijnego Dzieła zajmują się w Polsce Caritas diecezjalne, które — najlepiej orientując się w skali problemów istniejących na danym terenie — działają najskuteczniej. Ponad 50 proc. funduszy jest przekazywane na dofinansowanie zimowisk i kolonii letnich organizowanych dla dzieci z ubogich rodzin. Z funduszy uzyskanych podczas Wigilijnego Dzieła wspierana jest również działalność domów samotnej matki, ośrodków rehabilitacyjnych, świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami. Na wsparcie prowadzonych przez Caritas placówek zajmujących się dziećmi, wykorzystanych zostało ok. 15 proc. funduszy. Kolejne 10 proc. funduszy przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach. Na doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym posłużyło 10 proc. środków. Część funduszy — po 10 groszy od każdej świecy Caritas — przeznaczone jest na pomoc dzieciom żyjącym poza granicami Polski. Kwota ta stanowi ok. 3 proc. zebranych środków.

Zrozumieniu idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom służy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy od wielu lat nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia — z dziećmi ubogimi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami...

Hasłem przewodnim ubiegłorocznego Wigilijnego Dzieła były zaczerpnięte z piosenki zespołu „Arka Noego” słowa „Nie tylko od święta”, poprzez które Caritas chce podkreślić, że pomoc człowiekowi potrzebującemu powinna być postawą stałą. Hasło to ma również związek z obchodzonym obecnie Rokiem Wolontariatu.

Więcej informacji na temat Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i innych działań charytatywnych można uzyskać pod następującymi adresami:Mariusz Kraszewski
koordynator ds. kontaktów
z mediami

Pieniądze przeznaczone na wsparcie działań Caritas można wpłacać na konto: Caritas Polska, skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa, PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie, VIII o/Warszawa, nr 90 10201013 122640130. Od wpłat gotówkowych na powyższe konto, dokonanych w oddziałach PKO BP SA, bank nie pobiera prowizji.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dziecko Caritas ekumenizm ubóstwo bieda dobroczynność pomoc społeczna kolonie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zimowisko
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W