L'Osservatore Romano 1(419)/2020

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano 1 (419)/2020

L'OSSERVATORE ROMANO - n. 1/(419)2020


Dokumenty papieskie
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2020 r. 4
Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2020 r.   7
Przesłanie na Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 10
Przedmowa Franciszka do «Escritos» o. Miguela Angela Fiorita SJ11
Reskrypty «ex Audientia SS.mi»
Andrea Tornielli — Kolejne kroki na drodze do przejrzystości 14
Andrea Tornielli — Wywiad z abpem Charlesem Scicluną 15
Okres Bożego Narodzenia
Audiencja generalna 18 grudnia 2019 r. 16
Homilia podczas Pasterki w Bazylice Watykańskiej 17
Orędzie «urbi et orbi» 19
Homilia podczas Nieszporów na zakończenie roku 2019 r.  20
Homilia w święto Chrztu Pańskiego22
Bruno Bignami — Pamięć, nadzieja na pojednanie i nawrócenie ekologiczne 23
Przemówienia papieskie
Do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej 24
Do grupy uchodźców przybyłych z Lesbos 26
Do pracowników Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego 27
Audiencje generalne
4.12.2019 - Magia nie jest chrześcijańska11.12.2019- Przykład chrześcijan prześladowanych 29
Modlitwa maryjna z Papieżem
. 32
Homilie papieskie podczas Mszy świętych w Domu świętej Marty
3.12.2019 - Pochwała małości5.12.2019 - Opierajmy nasze życie na Panu10.12.2019 - Aby nie zostać laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie narzekania16.12.2019 - Nie przypierajmy Boga do muru19.12.2019 - Darmowość zbawienia 40
Działalność Stolicy Apostolskiej
Kronika 45
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 47
Śp. kard. Prosper Grech 49

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego

opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama