Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na niedzielę

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
17 listopada 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXXIII Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Ml 3, 19-20a
Psalm responsoryjny:
Ps 98
Drugie czytanie:
2 Tes 3, 7-12
Werset przed Ewangelią:
Łk 21, 28bc
Ewangelia:
Łk 21, 5-19
św. Hilda, święci Acisclus i Wiktoria, św. Anianus lub Aignan z Orléanu, święci Alphaeus i Zachaeus, św. Elżbieta węg.*, św. Grzegorz z Tours, św. Grzegorz Cudotwórca, św. Dionizy z Aleksandrii, Męczennicy z Paragwaju, św. Hugo z Lincoln.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Ml 3, 19-20a
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

«Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach».

Psalm responsoryjny

Ps 98
Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9))

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Drugie czytanie

2 Tes 3, 7-12
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!

Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Łk 21, 28bc
Alleluja, alleluja, alleluja

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 21, 5-19
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Wszystkie znaki czasu

Mowy, w których Zbawiciel zapowiada znaki poprzedzające koniec świata oraz zburzenie Jerozolimy miały stanowić nie tylko przestrogę dla uczniów, ale też wezwanie do czuwania. Sądny dzień dla świętego Miasta Jeruzalem, nadszedł za dni tych, którzy słuchali słów Zbawiciela. Jeśli ktoś w porę rozpoznał tę chwilę, i uciekał zgodnie z radami dawanymi przez Mistrza z Nazaretu, jego szanse na przeżycie rosły. Cóż jednak powiedzieć o naszych pokoleniach, kiedy wizja końca świata pojawia się nam jedynie, gdy słyszymy o prawdopodobieństwie kosmicznej katastrofy, światowej pandemii jakiegoś wirusa lub konfliktu nuklearnego. Tymczasem znaki, jakie daje nam Bóg mają nie tylko przygotować nas na koniec świata, ale uświadomić nam, że koniec naszego życia, który być może nadejdzie przed tym dniem, będzie dla nas dniem, który zadecyduje o naszej wieczności.
Rady, jakie Apostoł Narodów dawał swoim uczniom, czytelnikom jego listów, kształtowały w się a bardzo prostą myśl. Boga trzeba kochać, Ewangelię głosić i …spożywać chleb zapracowany własnymi rękami. Powiedzenie „kto nie chce pracować niech też nie je” brzmi bardzo podobnie do znanego nam powiedzenia wodza rewolucji bolszewickiej, a mianowicie, „kto nie pracuje, niech nie je”. Różnica jednego wyrazu, ale znaczenie diametralnie różne. Ci, którzy chcieliby pracować, ale z różnych względów, między innymi zdrowotnych nie mogą, w imię miłości miłosiernej mają prawo oczekiwać pomocy od swoich braci i sióstr. Tymczasem systemy totalitarne nie widziały wartości w chorych, cierpiących i kalekich.
Dziś też wielu uważających się za katolików, ba wypisujących na swych politycznych sztandarach prawo do życia, toleruje i akceptuje pozbawiania życia nienarodzonych dzieci, które podejrzane są o to, że mogą urodzić się chore. Czyż to nie powinien być i dla nas znak czasów?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Znaki, jakie pojawiają się na niebie nie są jedynymi, jakie mają przypomnieć nam o słowach Zbawiciela. Są przecież też znaki w naszym życiu, nazywane niejednokrotnie „zbiegami okoliczności”, przypadkami, ciekawostkami. Tymczasem Boska Opatrzność wykorzystuje każdą chwilę, aby przypomnieć nam, że Bóg stworzył nas do szczęścia. Nie znajdziemy spełnienia poza Nim i wbrew Jego Ewangelii.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy rozpoznaję znaki, poprzez które Bóg przypomina mi o Swojej miłości?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W