Abp Budzik: ekumenizm musimy budować na prawdzie

Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego rozpoczęła uroczysta jutrznia w kościele akademickim KUL. Modlitwie przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Abp Budzik w homilii mówił o potrzebie poszukiwania prawdy, która jest podstawą każdego dialogu, zwłaszcza tego pomiędzy wyznawcami Chrystusa.

Zdaniem metropolity lubelskiego, podział chrześcijan jest „sprzeciwem wobec Jezusa i zgorszeniem dla świata”, dlatego nie można ustawać w dążeniu do jedności. - Dialog ekumeniczny musi być budowany na poszukiwaniu prawdy o sobie i swojej tożsamości. Dlatego podstawowym zadaniem uczniów Chrystusa jest życie Słowem Bożym i poznawanie własnego tradycji Kościoła – powiedział abp Stanisław Budzik.

Hierarcha zwrócił uwagę, że pomimo braku pełnej komunii Eucharystycznej pomiędzy katolikami, prawosławnymi i protestantami, potrzebna jest wspólna modlitwa. - Gdy chrześcijanie spotykają się na wspólnej modlitwie, jedność jest bliska. Przerasta nas ten podział, dlatego musimy prosić Pana o światło – głosił kaznodzieja.

Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego tematem obrad będzie katolicyzm, o którym uczestnicy będą rozmawiali na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Panel poranny zostanie poświęcony Kościołowi rzymskokatolickiemu.

Głos w dyskusji zabierze bp dr Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W wystąpieniu podsumuje działalność ekumeniczną Kościoła katolickiego w Polsce i przedstawi perspektywy dla dialogu. Podczas sesji popołudniowej prelegenci pochylą się nad zagadnieniami Kościół starokatolickich.

W wydarzeniu weźmie udział abp Joris Vercammen, arcybiskup Utrechtu, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, będący zarazem przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Dla abp. Vercammena jest to pierwsza wizyta w Polsce i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Trzydniowy Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – Miasto zgody religijnej” jest zorganizowany z okazji kilku rocznic: 700-lecia przyznania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia Reformacji oraz 100-rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczestnicy kongresu w czasie trwania obrad pochylą się nad trzema kwestiami dotyczącymi historycznej i współczesnej perspektywy prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu. Prelegenci zastanowią się także nad znaczeniem chrześcijaństwa, jako daru i drogi dla współczesnych wyznawców oraz nad perspektywą dalszego dialogu ekumenicznego.

dab / Lublin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao