Anioł Pański: Biada, gdybyśmy nie głosili Chrystusa

Kościół nie głosi siebie samego, lecz Chrystusa, który jako jedyny jest Zbawicielem – mówił Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański

Papież skupił się na centralnym zdaniu dzisiejszej Ewangelii: „oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Są to słowa, którymi Jan Chrzciciel wskazuje Jezusa jako Zbawiciela.

Franciszek szczegółowo opisał scenę chrztu w Jordanie, podczas której Jan rozpoznaje w Jezusie Mesjasza.

„Jan nauczał, że Królestwo Niebieskie jest blisko, że wkrótce objawi się Mesjasz i trzeba się na to przygotować, nawrócić się i żyć sprawiedliwie. Jan chrzci w Jordanie, aby dać ludowi konkretny znak pokuty. I ludzie przychodzili, aby żałować za swe grzechy, by czynić pokutę i rozpoczynać swe życie na nowo” – mówił Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że Jan był zaskoczony, kiedy wśród grzeszników przychodzących po chrzest zauważył również Jezusa. Nie spodziewał się, że Mesjasz przyjdzie w ten sposób. Duch Święty go jednak oświeca, tak iż pojmuje, że tak właśnie urzeczywistnia się Boża sprawiedliwość. Wskazuje więc ludziom Jezusa jako Baranka Bożego, który gładzi grzech świata.

„Dlaczego tak długo zatrzymaliśmy się nad tą sceną? Bo jest ona decydująca. Nie jest to anegdota, lecz wydarzenie historyczne. Jest ono decydujące dla naszej wiary, a także dla misji Kościoła. Kościół w każdej epoce ma czynić to, co Jan Chrzciciel, wskazywać ludziom Jezusa, mówiąc: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest jedynym Zbawicielem. On jest Panem, pokornym pośród grzeszników. Ale to On. Nie będzie innego, potężnego, który przyjdzie. Nie, to On. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Są to też słowa, które my kapłani powtarzamy codziennie podczas Mszy św., kiedy ukazujemy ludowi chleb i wino, które stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. W tym geście liturgicznym wyraża się cała misja Kościoła, który nie głosi siebie samego, lecz Chrystusa. Biada, gdyby Kościół głosił samego siebie, straciłby kompas, nie wiedziałby, gdzie ma iść. Kościół głosi Chrystusa. Nie niesie samego siebie, lecz Chrystusa. Bo tylko On jedyny wybawia swój lud z grzechu, wyzwala go i prowadzi do ziemi prawdziwej wolności” – powiedział Papież.

« 1 »

reklama

reklama

reklama