Abp Becciu papieskim delegatem na kapitułę Zakonu Maltańskiego

Papież mianował abp. Giovanniego Angelo Becciu, zastępcę watykańskiego sekretarza stanu ds. ogólnych, swoim specjalnym delegatem na nadzwyczajną kapitułę Zakonu Maltańskiego

Zakon Maltański to inaczej Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, Rodosu i Malty.

Jak czytamy w liście nominacyjnym, zadaniem delegata będzie m.in. zadbać o wszystko to, co dotyczy duchowej i moralnej odnowy zakonu, szczególnie gdy chodzi o jego członków ślubujących posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. Chodzi o to, by w pełni można realizować cel zapisany w jego Karcie Konstytucyjnej: „wszystko na większą chwałę Boga poprzez uświęcenie członków zakonu, służbę wierze i Ojcu Świętemu oraz pomoc bliźniemu”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama