Papież: głos robotników w Kościele

Oby w łonie Kościoła ciągle był słyszany głos robotników – życzył Papież uczestnikom międzynarodowego spotkania Światowego Ruchu Pracowników Chrześcijańskich (MMTC).

Odbywa się ono w Hiszpanii w Ávila z okazji 50-lecia powstania organizacji. Bierze w nim udział 120 delegatów.

Tematem wydarzenia są słowa: „Ziemia, dom i praca dla godnego życia”. W przesłaniu podpisanym przez kardynała sekretarza stanu podkreśla się, iż godność człowieka pozostaje ściśle związana z tymi trzema rzeczywistościami. Tekst przypomina, że podstawę doświadczenia człowieka stanowi zakorzenienie w świecie, rodzinie oraz społeczeństwie.

„Ziemia, dom i praca – czytamy w przesłaniu – oznacza walkę, aby każdy mógł żyć w sposób godny i nikt nie czuł się odrzucony. Do tego zachęca nas wiara w Boga, który posłał swojego Syna na świat, aby, dzieląc ludzką historię, żyjąc w rodzinie i pracując własnymi rękoma, mógł odkupić i zbawić człowieka poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie”.

Na zakończenie Papież wezwał członków ruchu do niesienia Ewangelii w świat pracy.

pp/rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao