Czechy: Święcenia biskupie w Ołomuńcu

Dziś w Katedrze św. Wacława w Ołomuńcu na Morawach miały miejsce uroczystości święceń biskupich.

W archidiecezji ołomunieckiej odbyły się dziś święcenia biskupie dwóch biskupów pomocniczych: biskupa Antonina Baslera oraz biskupa Josefa Nuzika.

Bp Antonin Basler święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1984. 5 lipca 2017 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji ołomunieckIej oraz biskupem tytularnym Vagi.

Bp Josef Nuzik święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1995. 5 lipca 2017 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji ołomunieckIej oraz biskupem tytularnym Castra Galbae.

Święceń udzielił Arcybiskup Jan Graubner wspólnie z Biskupami: emerytowanym biskupem pomocniczym archidiecezji ołomunieckiej Josefem Hrdlička oraz biskupem brneńskim Vojtěchem Cikrle.

Abp Jan Graubner 17 marca 1990 został mianowany biskupem tagarijskim i biskupem pomocniczym archidiecezji ołomunieckiej. Po śmierci arcybiskupa Františka Vaňáka został 28 września 1992 mianowany arcybiskupem ołomunieckim. 25 stycznia 2000 został przewodniczącym konferencji episkopatu Czech. Funkcję tę sprawował do kwietnia 2010.

***

Budowę katedry św. Wacława w Ołomuńcu rozpoczął ołomuniecki udzielny książę Świętopełk w latach 1104-1107. Kontynuował ją jego syn Wacław Henryk, który przed swoją śmiercią w 1130 r. przekazał budowę biskupowi ołomunieckiemu Jindřichowi Zdíkovi. Jeszcze niedokończona budowla została wyświęcona 30 czerwca 1131 r., dokończono ją dopiero w roku 1141.

We wnętrzu katedry znajduje się grobowiec oraz rzeźba św. Jana Sarkandra.

Do najcenniejszych zabytków należą również cztery XV wieczne figury Ojców Kościoła umieszczone przy głównym ołtarzu. Figury są autorstwa Mina da Fiesole. Natomiast udostępnione turystom krypty kryją między innymi relikwie świętej Urszuli oraz zbiór szat liturgicznych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama