Łódź: świąteczne spotkanie świata nauki

O misji świata naukowego, stawaniu się mistrzem, przekazywaniu życia i prawdy mówił abp Grzegorz Ryś podczas spotkania opłatkowego Duszpasterstwa Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej.

- Rodzimy się w nauce z kogoś. Rodzimy się z ludzi, których nazywamy swoimi mistrzami. To jest istota uniwersytetu. Mieć takie szczęście, żeby znaleźć w swoim życiu mistrza! Rodzimy się z kogoś, ale nie po co innego, jak po to, by w tym procesie stać się samemu mistrzem. By rodzić innych! – mówił abp Grzegorz Ryś podczas spotkania świątecznego łódzkiego świata naukowego. 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej z arcybiskupem metropolitą, odbyło się we wtorek 19 grudnia, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Zebranych przywitał ks. dr Janusz Lewandowicz - archidiecezjalny duszpasterz pracowników nauki. Na początku wysłuchano fragmentu ewangelii opowiadającego o Narodzeniu Pańskim, po czym słowo i życzenia w imieniu łódzkiego świata nauki złożył metropolicie łódzkiemu rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski.

 - W imieniu całego środowiska naukowego i akademickiego Łodzi, pragnę zadeklarować wolę współpracy w obszarach, w których wskaże ksiądz arcybiskup. Tam gdzie widzi ksiądz potrzebę naszego udziału. – mówił rektor UŁ. Mamy nadzieję, że pomimo nowych rozlicznych nowych obowiązków, znajdzie ksiądz arcybiskup czas na przybliżanie nam Słowa Bożego, nie tylko w kościele, ale i w swoich wypowiedziach czy felietonach. Szukania współczesnych odniesień do wartości zapisanych w ewangelii. – dodał.

Przed złożeniem życzeń zebranym, metropolita łódzki podzielił się swoim świadectwem jako kapłana pracującego na uczelni, który odkrył sens i znaczenie posługi myślenia i posługi prawdy, które mają tak wielkie znaczenie w Kościele.

- Życzę - mówił arcybiskup - byśmy się odnaleźli w łasce odkrycia korzeni, z których wyrastamy. Prawdy, która nas rodzi, która nas określa, z której czerpiemy soki. Byśmy się odnaleźli w tej misji dawania życia, przekazywania życia, przekazywania prawdy. Żeby ta prawda, którą dane nam jest przekazywać miała walor świeżości, nowości, i żeby miała w sobie ten walor wiosny. To jest możliwe nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy uschniętym pniakiem. Bo prawda ma w sobie sama taką siłę, że z siebie wyprowadzi to zielone życie, jeśli się jej tylko poddamy. – podkreślił.

W części artystycznej spotkania, zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego „KUJON”.

Spotkanie zakończyło łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

xpk / Łódź

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao