Watykańskie przesłanie na spotkanie Taizé w Bazylei

„Papież zachęca was, abyście pozwolili zamieszkać w sobie tej radości, która rodzi się z żywej przyjaźni z Jezusem" - napisał kard. Pietro Parolin w przesłaniu na rozpoczynające się dziś w Bazylei 40. spotkanie młodzieży.

Ojciec Święty cieszy się, że postanowiliście uczestniczyć w tym spotkaniu, aby przyjąć i zgłębić przesłanie Jezusa. Ono jest źródłem radości dla wszystkich, którzy otwierają na nie swoje serce – czytamy w watykańskim przesłaniu na rozpoczęte dziś w Bazylei 40. spotkanie młodzieży zorganizowane przez ekumeniczną Wspólnotę w Taizé. W imieniu Franciszka wystosował je kard. Pietro Parolin, który odnosi się do tematu tegorocznego spotkania, a mianowicie do niewyczerpanej radości, która wypływa z Ewangelii.

„Papież zachęca was – napisał kardynał sekretarz stanu – abyście pozwolili zamieszkać w sobie tej radości, która rodzi się z żywej przyjaźni z Jezusem i która nigdy nie zamyka nas na innych i na cierpienia tego świata. Franciszek prosi was, byście byli zjednoczeni z Panem poprzez modlitwę i słuchanie Jego Słowa. Niech On pomoże wam wykorzystywać wasze talenty dla rozwoju kultury miłosierdzia, w oparciu o odkrycie spotkania z innymi: kultury, w której nikt nie patrzy na drugiego obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych”.

Kard. Parolin nawiązuje też do obchodzonego niedawno 500-lecia reformacji. „Papież modli się do Ducha Świętego, aby pomagał wam - młodzi protestanci, katolicy i prawosławni - radować się i ubogacać waszą różnorodnością darów, które otrzymali wszyscy uczniowie Chrystusa, aby pokazać, że radość Ewangelii nas jednoczy ponad wszelkimi ranami, które nas dzielą. Franciszek zachęca was również, byście nie bali się iść po drogach braterstwa, aby wasze spotkanie w Bazylei uwidoczniło radosną jedność, która wypływa z przeobfitego serca Pana” – napisał kard. Parolin w watykańskim przesłaniu na spotkanie młodzieży w Bazylei.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama