Prymas Polski: szkoła miejscem budowania kultury spotkania

Do budowania w szkołach kultury spotkania zachęcał Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. sprawowanej 3 września w katedrze gnieźnieńskiej z okazji wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego.

W Eucharystii wraz z uczniami i nauczycielami uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, wojewódzkich i oświatowych. W homilii metropolita gnieźnieński wskazał na znaczenie szkoły nie tylko jako placówki kształcącej, ale jako przestrzeni wychowującej do szacunku, otwartości i wzajemnych relacji.

„Wychowanie do dobrych wzajemnych relacji i troska o nie musi nas wszystkich prawdziwie dziś mobilizować do takiego wysiłku w wychowaniu przyszłych pokoleń, aby były otwarte i interesowały się tym, co je otacza. Aby były zdolne do dbania o innych i okazywania czułości, wolne od wszechobecnych uprzedzeń, według których, aby coś znaczyć, trzeba rywalizować z innymi, być agresywnym, twardym dla innych, szczególnie do tych, którzy są inni, są obcokrajowcami lub którzy w jakikolwiek sposób są postrzegani jako przeszkoda do autoafirmacji – powtórzył Prymas za papieżem Franciszkiem dodając, że wychowaniu takiemu służy właśnie budowanie w szkole kultury spotkania.

„W ten sposób szkoła staje się miejscem uprzywilejowanym, w którym wychowujemy się do wzajemnych relacji, gdzie nabywamy konkretne umiejętności i doświadczenia, które pomogą nam tworzyć dojrzałą, wierną swoim korzeniom i tradycjom, a jednocześnie prawdziwie otwartą na innych wspólnotę” – tłumaczył abp Polak.

Zaznaczył jednocześnie, że kultury spotkania nie można budować na siłę „błyszcząc słowem i mądrością”. Nie da się jej też zadekretować czy narzucić. To bowiem, co jest dla niej zasadnicze, fundamentalne i przez to twórcze, domaga się osobistego świadectwa, wzajemnej otwartości i porozumienia.

„Kulturę spotkania musi przenikać szacunek i otwartość. Owszem, wiele można znieść, ale ludzka małość, słabość, zazdrość, podejrzenie, powątpiewanie nie pozwolą ostatecznie na żadne spotkanie. Zawsze będzie jakaś wątpliwość czy podejrzenie, że przecież jest w tym może jakieś podwójne dno. Fundamentem musi być zaufanie, więcej, musi być pewność i jasność, że tylko w ten sposób prawdziwie się wychowuje” – mówił Prymas przypominając na koniec nauczycielom, wychowawcom i samorządowcom, że ich dzisiejsze działania i decyzje wpływają na przyszłe pokolenia.

Mszę św. wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem celebrowali abp senior Józef Kowalczyk, dziekan gnieźnieński ks. kan. Andrzej Grzelak oraz przybyli do katedry gnieźnieńscy kapłani. 

bgk / Gniezno

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao