Watykańskie orędzie na Ramadan

„Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy” - taki tytuł nosi orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów z okazji ich miesiąca postu - Ramadanu i kończącego go święta Id al-Fitr.

- My chrześcijanie przyłączamy się do waszego dziękczynienia miłosiernemu Bogu za Jego łaskawość, hojność i składamy wam z tej okazji nasze najlepsze życzenia - napisali przewodniczący Rady kard. Jean-Louis Tauran i jej sekretarz bp Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Przy okazji chcą podzielić się z „drogimi braćmi i siostrami muzułmanami” refleksją na temat istotnego aspektu relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, jakim jest konieczność przejścia od współzawodnictwa do współpracy.

- Duch współzawodnictwa bowiem zbyt często znaczył relacje między chrześcijanami i muzułmanami w przeszłości. Jego negatywne konsekwencje są oczywiste: zazdrość, wzajemne oskarżenia i napięcia. W niektórych przypadkach prowadziły one czasem do gwałtownych starć, szczególnie gdy religia była przedmiotem manipulacji powodowanych prywatnymi interesami i zamysłami politycznymi. Taka konkurencja międzyreligijna rani obraz religii i jej wyznawców. Wzmacnia także przekonanie, że religie nie są źródłem pokoju, lecz wywołują napięcia i przemoc - analizują autorzy przesłania.

Aby zapobiegać i przezwyciężać wypływającym stąd negatywnym konsekwencjom, chrześcijanie i muzułmanie muszą przypomnieć sobie „wspólnie podzielane wartości religijne i moralne”, jednocześnie uznając dzielące ich różnice. - Dając świadectwo o tym, co mamy wspólnego i szanując naszą uprawnioną różnorodność, możemy położyć solidne podstawy dla pokojowych relacji, dalekich od współzawodnictwa i konfrontacji, aby nawiązać współpracę dla wspólnego dobra. To pozytywne podejście przyniesie korzyść szczególnie potrzebującym, a nam da okazję do dania wiarygodnego świadectwa o miłości Wszechmogącego do całej ludzkości - przekonują kard. Tauran i bp Ayuso Guixot. 

Dodają, że „wszyscy mamy prawo i obowiązek świadczenia o Wszechmogącym, którego czcimy, dzielenia się swą wiarą z innymi, zachowując szacunek wobec ich religii i uczuć religijnych”.

Wskazują, że w celu kontynuowania pokojowych i braterskich relacji trzeba ze sobą współpracować i wzajemnie się szanować. - W ten sposób oddamy chwałę Wszechmogącemu i będziemy wspierać harmonię w naszych społeczeństwach, coraz bardziej wieloetnicznych, wieloreligijnych i wielokulturowych - napisali przedstawiciele Papieskiej Rady, ponawiając wobec muzułmanów życzenia owocnego postu i radosnego al-Fitr, a także zapewniając ich o swej „modlitewnej solidarności”. 

pb (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao