Abp Ryś: łaska to jest doświadczenie miłości

- Łaska to nie jest jakaś rzecz. Nie kupujemy pół kilo łaski. Łaska to jest siła, którą masz w sobie, dzięki temu, że jest obok ciebie Jezus, który cię kocha - mówił w Boże Narodzenie podczas swojej homilii metropolita łódzki.

Metropolita łódzki przewodniczył Eucharystii w Boże Narodzenie podczas sumy odpustowej w Archikatedrze Łódzkiej. W swojej homilii wyjaśniał, że słowo rodzi się potrójnie. „Na początku było słowo zrodzone w Bogu odwiecznie. Potem słowo stało się ciałem w Betlejem, a później tym, którzy Go przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Syn Boga rodzi się z Ojca odwiecznie, rodzi się w czasie jako Jezus z Nazaretu i rodzi się dzisiaj we mnie i w tobie. Te narodziny oznacza ta Eucharystia w której uczestniczymy.”

Dalej arcybiskup pytał: „czy się Chrystus rodzi? To się fajnie śpiewa. W Bogu odwiecznie - tak. W Betlejem - tak, a czy w nas? Ile dzisiaj rozpoznajecie w sobie życia Syna Bożego?”.

Następnie metropolita mówił o życiu Bożym w chrześcijaninie: „Na czym polega istotna zmiana w przeżywaniu wiary? Taka zmiana, którą przynosi nam Bóg w Jezusie Chrystusie [...] Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Przejście od Mojżesza do Jezusa Chrystusa to jest przejście od Prawa do Osoby. Odwieczne Słowo Boga wypowiedziało się Prawem nadanym przez Mojżesza, ale w Boże Narodzenie odwieczne Słowo Boga staje się człowiekiem. Staje się wcieloną Osobą Syna Bożego. To znaczy, że wiara jest nie tyle stosowaniem się do Prawa, co spotkaniem. Spotkaniem z Osobą. Nie jesteśmy w pierwszym rzędzie odniesieni do dwóch kamiennych tablic Dekalogu, tylko jesteśmy odniesieni do Osoby, którą jest Jezus Chrystus. Wiara jest spotkaniem z Osobą. W tym sensie mówi do nas św. Jan wiara jest najpierw łaską. Taką łaską, jaką jest zawsze w naszym życiu drugi człowiek. Drugi człowiek, który mnie kocha. Drugi człowiek, który jest blisko. Drugi człowiek, jak w Jezusie Chrystusie o tym wiemy, jest w stanie umrzeć dla mnie z miłości”.

ks. Paweł Kłys | Archidiecezja Łódzka

« 1 »

reklama

reklama

reklama