Franciszek: Bóg nie jest źródłem pokus – towarzyszy nam w godzinie próby

O tym, że Bóg nie pragnie upadku człowieka i jest z nim w godzinie próby mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Papież kontynuował cykl katechez o Modlitwie Pańskiej, rozważając skierowaną do Boga prośbę: „nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Mt 6, 13). Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.

Na wstępie Franciszek zaznaczył, że w tej przedostatniej prośbie modlitwy „Ojcze nasz” wchodzimy na teren starcia między naszą wolnością a pułapkami złego ducha.

Papież zdecydowanie zaprzeczył, jakoby Bóg zastawił swoim dzieciom pułapki i sidła. Stwierdził za Listem św. Jakuba, że Bóg „ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi” (1,13). Nie jest sprawcą zła, a gdy zło pojawia się w życiu człowieka, walczy u jego boku, aby mógł być od niego uwolniony. 

Ojciec Święty przypomniał, że zarówno próba jak i pokusa były w tajemniczy sposób obecne w życiu samego Jezusa. W tym doświadczeniu Syn Boży stał się całkowicie naszym bratem. „Bóg nie zostawił nas samymi, ale w Jezusie objawia się jako «Bóg-z-nami», aż po najbardziej skrajne następstwa” – powiedział Franciszek. Przypomniał, że Jezus odrzucił każdą pokusę i wyszedł zwycięsko. 

Nawiązując do modlitwy w Ogrójcu papież zaznaczył, że w czasie agonii Bóg prosi człowieka, aby go nie opuszczał, a człowiek przeciwnie - śpi. Natomiast kiedy człowiek przeżywa swą próbę - Bóg czuwa, zstępuje, aby znaleźć nas w naszych otchłaniach i udrękach, których pełne są nasze dzieje. „Naszą pociechą w godzinie próby jest świadomość, że ta dolina, od chwili, kiedy przebył ją Jezus, nie jest już pustkowiem, ale jest pobłogosławiona obecnością Syna Bożego. On nas nigdy nie opuści!” – powiedział Ojciec Święty. 

„Oddal zatem od nas, Boże, czas próby i pokusy. Ale kiedy nadejdzie dla nas ta chwila, ukaż nam nasz Ojcze, że nie jesteśmy sami, Ty jesteś Ojcem, ukaż nam, że Chrystus już wziął na siebie także ciężar tego krzyża. Ukaż nam, że Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli go wraz z Nim, zawierzając siebie ufnie miłości Ojca” – powiedział Franciszek na zakończenie swojej katechezy. 

st (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao