Papież przeciw ingerencji prawnej, która osłabia demokrację

Prawa socjalne nie mogą być traktowane jako swoisty apel czy zachęta, ale muszą być dla instytucji rzeczywistym drogowskazem i kompasem – mówił Franciszek na audiencji dla uczestników panamerykańskiego spotkania sędziów w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Prawa socjalne nie mogą być traktowane jako swoisty apel czy zachęta, ale muszą być dla instytucji rzeczywistym drogowskazem i kompasem – mówił Franciszek na audiencji dla uczestników panamerykańskiego spotkania sędziów w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Watykanie.

Ojciec Święty skoncentrował się na paradoksie naszych czasów, kiedy to wzrasta liczba praw, ale słabnie ich przestrzeganie w praktyce. W sposób szczególny dotyczy to praw socjalnych.

System polityczno-gospodarczy musi gwarantować, że demokracja jest nie tylko nominalna, ale może być urzeczywistniona w konkretnych działaniach, które chronią godność wszystkich mieszkańców zgodnie z logiką dobra wspólnego, w imię solidarności i opcji preferencyjnej dla ubogich – mówił Papież. Franciszek obszernie odnosił się do wniosków wypracowanych na Światowym Spotkaniu Ruchów Ludowych w 2014 r. Przyznał, że niepokoi go, kiedy prawa społeczne uznaje się za przestarzałe, by w ten sposób usankcjonować panujące w świecie nierówności. Podkreślił, że nie ma demokracji, kiedy panuje głód, nie ma rozwoju i sprawiedliwości, kiedy panuje ubóstwo i nierówności.

Franciszek wystąpił też przeciwko wykorzystywaniu prawa dla destabilizacji politycznej czy geopolitycznej krajów. Chodzi tu o zjawisko tzw. „lawfare”, czyli wojny prawnej.

Kiedy prawo zagraża demokracji krajów

“Korzystam z tej okazji, aby wyrazić moje zaniepokojenie nową formą zewnętrznej interwencji w przestrzeń polityczną krajów, poprzez niewłaściwe stosowanie procedur prawnych i typologii sądowej. Taka «lawfare», wojna prawna, oprócz tego, że poważnie zagraża demokracji krajów, jest zazwyczaj używana, by osłabiać procesy polityczne i prowadzi do systematycznego naruszania praw socjalnych. Aby zagwarantować instytucjonalną sprawność państw, niezbędne jest wykrywanie i zwalczanie tego typu praktyk, wynikających z niewłaściwej działalności sądowniczej połączonej równolegle z kampaniami medialnymi.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama